Økologisk formeringsmateriale

Publisert 01.11.2012     Sist endret 08.01.2020

Regelverket krever at det benyttes økologisk formeringsmateriale i økologisk landbruksproduksjon dersom dette er tilgjengelig. Dette kravet gjelder både såvare og alle typer vegetativt formeringsmateriale. ØKOfrø-databasen gir en oversikt over tilgjengelig økologisk såvare og settepotet.

ØKOfrø-databasen er opprettet for å sikre at økologisk formeringsmateriale blir benyttet når dette er tilgjengelig. Databasen gir en oversikt over hvilke arter og sorter det er mulig å skaffe økologisk formeringsmateriale av, og hvor dette kan skaffes fra.

Hvis det ikke finnes økologisk materiale av ønsket sort, går det an å søke om å få bruke ubeiset, konvensjonelt materiale ved å sende en elektronisk søknad gjennom databasen. Søknaden må inneholde en begrunnelse for hvorfor du må bruke konvensjonelt materiale.

Debio er ansvarlig for driften av databasen. Firmaene som tilbyr formeringsmateriale er ansvarlige for å oppdatere informasjonen om tilgjengelighet.

Mer om økologisk formeringsmateriale

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Retningslinjer for bruk av formeringsmateriale i økologisk landbruk PDF