Såvarer

Publisert 28.09.2015     Sist endret 18.07.2023

Mattilsynet fører tilsyn med at kravene i forskrift om såvarer overholdes. Formålet med forskriften er å sikre produksjon og omsetning av såvare av best mulig helse og kvalitet, i tillegg til bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser.

Forskriften stiller krav om offentlig sertifisering av såvarer til yrkesmessig bruk. Sertifisering gir en trygghet for at såvaren er av rett sort, har god spireevne og tilstrekkelig lav forekomst av frøoverførte sykdommer. Det skal også sikre lavt innhold av frø av ugras eller andre arter av kulturplanter og avfall, som jord og plantedeler. Ved vekstkontroll og i laboratorieanalysen som ligger til grunn for sertifiseringen, blir det kontrollert for floghavre som det er nulltoleranse for.

Det er bare såvareforretninger som kan innføre, omsette og produsere såvare. Den som vil drive virksomhet som såvareforretning, skal på forhånd registrere virksomheten sin hos Mattilsynet.

Bruk av såkorn eller frø fra egen avling er ikke omfattet av forskriftens virkeområde. En bonde kan derfor fritt bruke såkorn eller frø fra egen avling. Det er imidlertid ikke tillatt for andre enn såvareforretninger å drive omsetning av såvare.

Spørsmål og svar

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Skjema - Registrering av såvarevirksomhet PDF
Meldeskjema for settepotetforretningerPDF
Søknad om godkjenning av produksjonsanlegg for store grasfrøpartierPDF

Godkjente produkter og virksomheter

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev