Veiledere

Publisert 28.09.2015     Sist endret 23.06.2020

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder om import av frø til forskningsformål 12.01.2018 PDF
Import av frø til privatpersoner - veileder 12.11.2012 PDF
Veiledende liste over frø av planter som inneholder narkotiske stoffer som det ikke er lov å innføre eller omsette i Norge 12.12.2002 PDF

Regelverk og veiledning