Faktaartikkel

Bruk av såkorn eller frø fra egen avling

Publisert 12.04.2019     Sist endret 12.04.2019

Bruk av såkorn eller frø fra egen avling er ikke omfattet av såvareforskriftens virkeområde. Du som bonde kan derfor bruke såkorn eller frø fra egen avling. Bruk av såvare fra egen avling gjelder som regel såkorn. I den sammenheng er det spesielt viktig å gjennomføre en grundig floghavrekontroll på arealene du høster såkorn fra for å redusere risikoen for oppformering av floghavre. Det er også viktig å være klar over forekomsten av andre ugras enn floghavre, frøoverførte sykdommer og såkornets spireevne.

Som driftsansvarlig for landbrukseiendom har du plikt til årlig floghavrekontroll på arealene du driver og til å bekjempe floghavre, se Floghavre - Krav til driftsansvarlige for landbrukseiendommer

Fant du det du lette etter?