Regelverksprosess

Endring av forskrift om såvarer – registreringsplikt, merking og importforbud av beisete frø mv.

Publisert 01.10.2021     Sist endret 08.06.2022

Det er behov for endringer på flere ulike områder i forskrift om såvarer som følge av uklar ordlyd, harmonisering med kravene i EUs rettsakter og endringer i markedet. Dette gjelder blant annet hvem som er registreringspliktige, hvordan såvarene skal merkes og et importforbud av beisete frø i porsjonspakninger til hobbybruk.

Slik forskrift om såvarer er utformet er det vanskelig å forstå hvem som er registreringspliktige hos Mattilsynet. Dette skaper usikkerhet.

Etter dagens forskrift er det forbudt å omsette beisete såvarer i porsjonspakninger til hobbybruk, men det er tillatt å importere beisete såvarer i slike pakninger. Tidligere har salg av såvarer til hobbydyrkere vært gjennom hagesentre og andre butikker her til lands. I de senere årene har det imidlertid blitt mer vanlig at privatpersoner handler frø på internett, også fra utenlandske forhandlere som ikke er underlagt norske regler. Slik markedet har utviklet seg, er det behov for å innføre forbud også mot å importere beisete såvarer i porsjonspakker for å opprettholde den beskyttelsen et omsetningsforbud tidligere har gitt for hobbydyrkere.

Det er krav om offisiell merking av sertifiserte såvarer. Mattilsynet har hittil overlatt til såvareforretningene å utstede og påføre den offisielle merkingen. Det er ikke i tråd med EUs bestemmelser og krav. For å rette på dette, ønsker vi å innføre en godkjenning av merkingen til de såvareforretningene som produserer såvarer med krav om offisiell merking. Det er også behov for å gjøre et klarere skille mellom den offisielle merkingen og varedeklarasjonen, og samtidig vurdere forenklinger av varedeklarasjonen.

EU endrer rettsaktene når det er nye taksonomiske navn på visse plantearter. Dette som en harmonisering med reglene i «International Code of Nomenclature» for alger, sopp og planter. I direktiv (EU) 2021/415 om endringer i direktivene om handel med henholdsvis såkorn og fôrvekster fastsettes det endringer i vitenskapelige navn på hvete, durumhvete, spelt, stivsvingel og i tillegg ugraset kveke. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å gjennomføre direktivet i norsk rett.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Møte med bransjen

Møte med den delen av såvarebransjen som produserer sertifiserte såvarer.

 20.08.2021
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Kimen Såvarelaboratoriet AS 26.01.2022
Felleskjøpet Agri SA, Felleskjøpet Rogaland Agder SA, Strand Unikorn AS og Graminor AS, 25.01.2022

Utkast til høring til LMD

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift og høringsbrev til Landbruks- og matdepartementet til klarering før høring.

 

 02.09.2021
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Kimen Såvarelaboratoriet AS 26.01.2022
Felleskjøpet Agri SA, Felleskjøpet Rogaland Agder SA, Strand Unikorn AS og Graminor AS, 25.01.2022

Klarering fra Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet mottar klarering av høringsdokumentene fra Landbruks- og matdepartementet.

 18.11.2021
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Kimen Såvarelaboratoriet AS 26.01.2022
Felleskjøpet Agri SA, Felleskjøpet Rogaland Agder SA, Strand Unikorn AS og Graminor AS, 25.01.2022

Høring

Mattilsynet sender utkast til endring av forskrift om såvarer og forskrift om floghavre på høring.

Alle høringssvar blir offentliggjort.

 

 

Høringsfrist: 26.01.2022
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Kimen Såvarelaboratoriet AS 26.01.2022
Felleskjøpet Agri SA, Felleskjøpet Rogaland Agder SA, Strand Unikorn AS og Graminor AS, 25.01.2022

Oversendelse for fastsettelse

Mattilsynet vurderer innkomne høringsinnspill og oversender utkastet til endringsforskrift til Landbruks- og matdepartementet for fastsettelse.

 

 22.02.2022
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Kimen Såvarelaboratoriet AS 26.01.2022
Felleskjøpet Agri SA, Felleskjøpet Rogaland Agder SA, Strand Unikorn AS og Graminor AS, 25.01.2022

Fastsettelse

Landbruks- og matdepartementet fastsetter endringsforskriften 

 12.04.2022
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torgun Nøren, Seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 38