Regelverksprosess

Endringer i forskrift om såvarer – ny høring av § 2 om virkeområde og § 17 om offisiell merking og ny gruppering av arter og sorter av grønnsaksvekster

Publisert 16.04.2020     Sist endret 07.07.2020

Forslag til endringer i § 2 om virkeområdet var på høring i 2019, se Endringer i forskrift om såvarer og forskrift om floghavre – mindre omfattende virkeområde, innføring av nulltoleranse for hønsehirse mv. Etter høringen i 2019 går vi tilbake på forslaget om å fjerne alle kravene til leierenserier og registreringsplikten for de som vil drive virksomhet som såvareforretning rettet mot hobbymarkedet. Hvilke krav som skal gjelde leierenserier tas derfor inn igjen i § 2. Vi foreslår nå ny og omstrukturert ordlyd, og de foreslåtte endringene gjør det nødvendig å sende paragrafen på ny høring.

Vi har oppdaget en feil i § 17 som oppstod i forbindelse med en endring av forskriften i 2017. Siden § 17 var med i høringen i 2019 og disse endringene ennå ikke er fastsatt, sendes hele § 17 på ny høring.

EUs bestemmelser om såvarer er omfattet av EØS-avtalen. I direktiv 2002/55/EF om handel med grønnsaksfrø står artene som er omfattet av dette direktivet, oppført i to kolonner. Måten artene er angitt på har skapt usikkerhet om hvorvidt enkelte sorter eller grupper av sorter er regulert eller ikke. Direktiv (EU) 2019/990 er fastsatt for å harmonisere gjennomføringen av direktiv 2002/55/EF om handel med grønnsaksfrø i de enkelte land, og for at virksomhetene på en enklere måte enn i dag skal vite om såvarer av en sort er omfattet av EUs felles krav til produksjon og handel med grønnsaksfrø.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forskriftsutkastet sendes Landbruks- og matdepartementet til klarering før høring

Forventet ikrafttredelse av endringsforskriften er 1. juli.

 

 

 02.04.2020
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Solhatt økologisk hagebruk AS 18.06.2020

Klarering fra Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet mottar klarering av høringsdokumentene fra Landbruks- og matdepartementet.

 06.05.2020
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Solhatt økologisk hagebruk AS 18.06.2020

Høring

 

Høringsfrist: 18.06.2020
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Solhatt økologisk hagebruk AS 18.06.2020

Vurdering av høringssvar og forslag til endringsforskrift

Mattilsynet sender utkast til endring av forskrift om såvarer til Landbruks- og matdepartementet for fastsettelse.

 

 22.06.2020
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Solhatt økologisk hagebruk AS 18.06.2020

Fastsettelse

Landbruks- og matdepartementet fastsetter endringsforskriften. Endringsforskriften trer i kraft 1. juli 2020.

 26.06.2020
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torgun Johnsen, seniorrådgiver, seksjon planter, tlf. 22 77 91 38