Regelverksprosess

Endringer i forskrift om såvarer – planteskadegjørere i såvarer

Publisert 14.07.2020     Sist endret 14.07.2020

Det er behov for å justere både det generelle kravet til fravær av skadegjørere som reduserer såvarens bruksverdi, og terskelverdiene for maksimalt innhold av bestemte skadegjørere.

Det er blant annet nulltoleranse for diverse skadegjørere i frø av artene tomat, hagebønne, paprika, prydbønne, hageert, bønnevikke, kepaløk, purre, solsikke og blåluserne. I olje- og fibervekstfrø (lin, solsikke, soya, rybs, raps og kvitsennep) tillates et visst innhold av enkelte skadegjørere. Noen av kravene er en videreføring fra tidligere, andre er nye. Kravene framstilles i tabeller.

Såvarer er omfattet av EØS-avtalen. Direktiv (EU) 2020 177 om planteskadegjørere på frø og annet planteformeringsmateriale endrer en rekke EU-direktiver om planteformeringsmateriale. Fem av direktivene omhandler handel med såvarer og er således omfattet av EØS-avtalen. Forskrift om såvarer gjennomfører EUs rettsakter på såvareområdet.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen:

Tidslinje for dette arbeidet:

Oversending for klarering før høring

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift og høringsbrev til Landbruks- og matdepartementet til klarering før høring.

 08.06.2020
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 09.09.2020

Klarert for høring

Mattilsynet mottar klarering av høringsdokumentene fra departementene.

 01.07.2020
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 09.09.2020

Høring

Mattilsynet sender utkast til endringer i såvareforskriften på høring.

 

 

Høringsfrist: 14.09.2020
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 09.09.2020

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torgun Johnsen, seniorrådgiver, seksjon Planter, hovedkontoret, tlf: 22 77 91 38, e-post: tomjo@mattilsynet.no