Endringer i forskrift om såvarer og forskrift om floghavre – mindre omfattende virkeområde, innføring av nulltoleranse for hønsehirse mv.

Publisert 11.06.2019     Sist endret 14.10.2019

Mattilsynet foreslår å innskrenke forskriftens virkeområde til å omfatte såvare til yrkesmessig jord- og hagebruksproduksjon, altså unnta hobbymarkedet. Dette med unntak av bestemmelsene om narkotisk frø, frø fra genmodifiserte planter og beisete såvarer som uansett vil gjelde alt frø. Målet er å konsentrere kravene og tilsynet til virksomheter som omsetter såvare til mat- og fôrproduksjon. Vi foreslår også å innskrenke såvareforskriftens virkeområde til ikke å omfatte leierenserier, samtidig som det tas inn krav til leierenserier for såvarer i forskrift om floghavre.

Vi foreslår å innføre nulltoleranse for ugraset hønsehirse (Echinochloa crus-galli L.) i norskprodusert såvare. Nytt er også krav til såvarer som inngår i såkalte lukkede systemer. Lukkede systemer kjennetegnes ved at den som leverer en såvare til oppformering eller produksjon av en råvare til industriell bruk, beholder eiendomsretten til både såvaren og det høstede produktet. Den som mottar såvaren og utfører dyrkingen, gjør dette som en tjenesteytelse og overtar altså ikke eiendomsretten til verken såvaren eller det høstede produktet. Slik såvare trenger ikke oppfylle de samme kravene til sertifisering, klasse, godkjent sort, kvalitet, merking osv. som såvare som omsettes på det åpne markedet. Vi mener imidlertid at såvaren bør være prøvetatt, analysert og funnet fri for både floghavre og hønsehirse.

Forslaget inneholder også endringer i dyrkingsreglene blant annet når det gjelder krav til såvarer på arealer en kontraktavler dyrker utenom kontrakt slik at avleren ikke påføres unødvendige krav. Videre tilpasses forskriften til dagens praksis med omsetning av grønnsaksfrø i klasse standard. Klasse standard skal tilfredsstille samme kvalitetskrav som sertifisert såvare, men det er ikke krav om offisiell sertifisering av denne såvaren.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Forskriftsutkastet sendes Landbruks- og matdepartementet til klarering før høring

 

 03.06.2019
 
Klarering fra Landbruks- og matdepartementet

Mattilsynet mottar klarering av høringsdokumentene fra Landbruks- og matdepartementet.

 21.06.2019
 
Høring

Mattilsynet sender utkast til endring av forskrift om såvarer og forskrift om floghavre på høring.

Alle høringssvar blir offentliggjort.

 

Høringsfrist: 01.10.2019
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torgun Johnsen, seniorrådgiver, seksjon planter, tlf. 22 77 91 38