Laboratorieanalyse av såvarepartier

Publisert 15.12.2014     Sist endret 15.12.2014

I laboratorienalysen foretas en analyse av spireevne og renhet i såvarepartiet. Opplysninger om renhet og spireevne gir grunnlag for den endelige sertifiseringen av såvarepartiet.

Såvareforretningen må sende inn en prøve av hvert såvareparti som skal sertifiseres til laboratorieanalyse.

En hovedbetingelse for at analysene skal være pålitelige, er at den innsendte prøven representerer et gjennomsnitt av partiet, som igjen må være homogent. All prøvetaking utført av autoriserte og offisielle prøvetakere foregår i henhold til detaljerte regler. Flere enkeltprøver tas spredt over hele såvarepartiet og i flere dybder. Det finnes diverse metoder og utstyr for dette. Enkeltprøvene slås sammen og blandes godt. Samleprøven deles deretter ned til en partiprøve som sendes til Kimen såvarelaboratoret AS for analyse. På såvarelaboratoriet tas det ut arbeidsprøver til renhets- og spireanalyser.

Renhetsanalysen går ut på å bestemme innholdet av renfrø, fremmed kulturfrø, ugrasfrø og avfall i et visst antall gram av en frøprøve (arbeidsprøven). Resultatet blir oppgitt i vektprosent. Arbeindsprøvens størrelse skal prinsipielt være minst vekten av 2500 frø av den arten som utgjør renfrøet, men er begrenset nedad til 0,5 gram og oppad til 1000 gram. I tillegg til renhetsanalysen foretas en antallsanalyse der antall frø av «ondartede ugras» og fremmed kulturfrø telles opp.  Antallsanalysen foretas på en mengde som er ti ganger så stor som arbeidsprøven til renhetsanalysen. Resultatet blir oppgitt som antall frø per kg.

Formålet med spireanalysene er å skaffe opplysninger om frøets verdi som utsæd. Ved hjelp av standardiserte laboratoriemetoder får man en rask, jevn og fullstendig spiring når frøet er i en slik tilstand at det kan spire (ikke spiretregt). Resultatet oppgis i følgende kategorier:

  • Normale spirer (utvikler seg til normale planter)
  • Friske, uspirte frø (tar opp vann, men spirer ikke før testen avsluttes)
  • Harde frø (i belgvekster. Tar ikke opp vann i testperioden)
  • Abnorme spirer (utvikler seg ikke til normale planter)
  • Døde frø

Abnorme spirer og døde frø utgjør den verdiløse delen av prøven. Kornprøvene står først 7 døgn ved 10 ºC for å bryte eventuell spiretreghet. I korn blir det også utført en spiretreghetsanalyse for sorter som kan være spiretrege. Der spires 100 frø ved konstant temperatur (20 ºC). Differansen i spireresultat ved ordinær analyse og ved konstant temperatur (20ºC) blir brukt som et mål på spiretreghet. For kornartene foretas det også spiring etter prøvebeising for å se om beising har noen effekt.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Pia Borg, seniorrådgiver, seksjon nasjonale godkjenninger, segionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold, tlf. 22 77 91 28


Kontaktinformasjon

Pia Borg, seniorrådgiver, seksjon nasjonale godkjenninger, segionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold, tlf. 22 77 91 28