Melding om såvarevirksomhet

Publisert 01.11.2012     Sist endret 07.07.2020

Alle som vil etablere og drive virksomhet som:

  • såvareforretning
  • leierenseri
  • gård for avl av klasse prebasis - såvarer
  • lukket system (virksomhet som leverer såvarer til produksjon av visse landbruksråvarer til industriell bruk, eller oppformering av såvare til samme formål, der produksjonen skjer som en tjenesteytelse og dyrkeren ikke får eiendomsrett verken til såvaren eller det høstede produktet)
  • genbank o.l.

skal på forhånd melde fra om dette til Mattilsynet, jf. § 3a i forskrift 13.09.1999 nr. 1052 om såvarer (såvareforskriften). Dette gjelder også for endringer og opphør av virksomhet.

Virksomhetene forplikter seg til å overholde kravene i såvareforskriften. Andre forskrifter som kan være relevante å kjenne til, er plantehelseforskriften, floghavreforskriften, økologiforskriften, og forskrift om fremmede organismer.

Kravet til registrering gjelder ikke for forretninger (detaljister) som utelukkende kjøper og omsetter videre såvare som er ferdig pakket i Norge, eller som er innført ferdig pakket av en registrert såvareforretning.

Forskrift om såvarer

Fant du det du lette etter?