Melding om virksomhet – autorisasjonsordninger for såvarer

Publisert 05.11.2012     Sist endret 30.01.2017

Alle som vil etablere og drive virksomhet som såvareforretning, skal på forhånd melde fra om dette til Mattilsynet på et eget skjema.

Også følgende virksomheter skal registrere seg hos Mattilsynet:

  • Leierenserier
  • Gårder som skal drive avl av klasse prebasis
  • Virksomheter som leverer såvarer til produksjon av visse landbruksvarer til industriell bruk, eller oppformering av såvarer til samme formål, der produksjonen skjer som en tjenesteytelse og dyrkeren ikke får eiendomsrett til verken den mottatte såvaren eller det høstede produktet (Lukket system)
  • Genbanker o.l.

Meldeplikten gjelder også for endringer og opphør av en virksomhet. Mattilsynet kan autorisere personer til å utføre vekstkontroll på kontraktarealer hvor det produseres sertifisert såvare.

Prøvetaking av såvarepartiene for laboratoriekontroll og for kontrolldyrking skal foretas av Mattilsynet eller av prøvetaker autorisert av Mattilsynet.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Melding om virksomhet: Nærmeste avdelingskontor

Autorisasjon som vekstkontrollør: Seksjon planter, hovedkontroret

Autorisering av prøvetakere: Seksjon planter, hovedkontoret

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Offisielle prøvetakere av såvarer oppnevnt av Kimen Såvarelaboratoriet AS PDF

Godkjente produkter og virksomheter

Gebyrer

For autorisasjonsordningene påløper det en kursavgift.

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Såvarer og annet formeringsmateriale Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer