Faktaartikkel

Autorisasjon som vekstkontrollør

Publisert 05.11.2012     Sist endret 16.07.2020

Mattilsynet kan autorisere personer til å utføre vekstkontroll på kontraktarealer hvor det produseres sertifisert såvare.

Alle arealer som er innmeldt til kontraktavl av såvarer, skal kontrolleres i veksttida i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser. Formålet med kontrollen er å klarlegge om avlingen kan bli skikket som såvare. Såvareforretningene har ansvaret for at kontrollen blir gjennomført og at kontrollen utføres av vekstkontrollører som er autorisert av Mattilsynet. Mattilsynet arrangerer årlig autorisasjonskurs som avsluttes med eksamen. Kurset holdes om høsten, fortrinnsvis i oktober eller november. Påmelding til autorisasjonskurset skjer via en såvareforretning.

Krav som må være oppfylt ved autorisering

  • Må være fylt 18 år
  • Må ha vært med som praktikant sammen med autoriserte kontrollører en vekstsesong i forkant av autorisasjonskurset
  • Ha landbruksfaglig kompetanse
  • Ikke ha personlig interesse i utfallet av kontrollen, eller oppnå personlige fordeler i forbindelse med gjennomføring av kontrollen
  • Følge reglene om gjennomføring av vekstkontroll

Autorisasjonen opprettholdes ved at den autoriserte utøver vekstkontroll i praksis. Dersom det går tre år på rad uten at en autorisert kontrollør har utført kontroll, mister han/hun autorisasjonen. Vedkommende må være med som praktikant og ta kurs og eksamen på nytt for å bli autorisert igjen.

Autorisasjonen kan trekkes tilbake ved overtredelse av kravene.

Mattilsynet foretar stikkprøvekontroll av det arbeidet som utføres av de autoriserte kontrollørene.

Ved deltakelse på et autorisasjonskurs må deltakerne fylle ut skjemaet "Søknad om autorisasjon som vekstkontrollør", og ta med til kurset.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torgun Johnsen, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 38Kontaktinformasjon

Torgun Johnsen, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 38