Autorisering av prøvetakere og offisielle prøvetakere

Publisert 05.11.2012     Sist endret 18.03.2016

Såvareforskriften setter krav til prøvetaking av såvarer jf. § 14 som sier at "Prøvetaking av såvarepartier for laboratoriekontroll og for kontrolldyrking skal foretas av Mattilsynet eller av prøvetaker autorisert av Mattilsynet". Dette gjelder også for prøvetaking av såvarepartier av bevaringsverdige sorter og tradisjonssorter av grønnsaker, for laboratoriekontroll.

For å kunne prøveta såvarer som skal sertifiseres/ omsettes til innenlands bruk, må man være autorisert som prøvetaker.

For å kunne prøveta såvarer med henblikk på ISTA/OECD sertifisering eller fornyet sertifisering, må man være oppnevnt som offisiell prøvetaker.

Kimen Såvarealaboratoriet AS har i samarbeid med Mattilsynet utarbeidet en «Instruks for prøvetaking av såvarer og helt frø til fôr» i henhold til Forskrift om såvarer av 13.09.1999. Instruksen bygger på internasjonalt regelverk for prøvetaking fastsatt av den internasjonale frøkontrollorganisasjonen ISTA (Internasjonal Seed Testing Association).

Mattilsynet har inngått en avtale med Kimen Såvarelaboratoriet AS som er ansvarlig for å gjennomføre prøvetakingskurs. Kursene avsluttes med teoretisk og praktisk eksamen.

Krav som må være oppfylt for autoriserte prøvetakere:

  • Ansatt i eller driver egen såvareforretning
  • Gjennomført autorisasjonskurs og bestått praktisk/ teoretisk eksamen
  • Følge instruks for prøvetaking av såvarer

Krav som må være oppfylt for offisielle prøvetakere:

  • Kan ikke være ansatt i eller drive egen såvareforretning
  • Gjennomført autorisasjonskurs og bestått praktisk/ teoretisk eksamen
  • Følge instruks for prøvetaking av såvarer
  • Gjennomgå årlig revisjon og kontroll av prøvetakerutstyr

Autorisasjonen/ oppnevningen gis for en periode på inntil fem år.

Autorisasjonen kan trekkes tilbake ved overtredelse av kravene.

Mattilsynet autoriserer prøvetakere og Kimen Såvarelaboratoriet AS oppnevner offisielle prøvetakere.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Torgun Johnsen, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 38Kontaktinformasjon

Torgun Johnsen, seniorrådgiver, seksjon planter, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 38