Produksjon og omsetning av såvare av bevaringsverdige plantesorter

Publisert 01.11.2012     Sist endret 30.01.2017

Såvareforretningen skal innen følgende frister gi Mattilsynet melding om:

  • 15. februar: oversikt over omsatt mengde såvare av bevaringsverdige sorter (kg per sort) siste året.
  • 1. mars: sort, størrelse og lokalitet på planlagt areal for produksjon av såvare av bevaringsverdige sorter.

Mattilsynet kan tildele kvoter for såvareproduksjon av bevaringsverdige sorter.

For å fremme bruken av bevaringsverdige plantesorter stilles det færre/mindre strenge krav ved produksjon og omsetning av slik såvare enn for sertifisert såvare.

Avl av såvare av bevaringsverdige sorter skal bare foregå i sortens definerte opprinnelsesområde, og skal skje i henhold til en nærmere definert praksis for vedlikehold av sorten.                   

Ved produksjon av såvare av bevaringsverdige sorter gjelder samme dyrkingsregler som for klasse sertifisert med unntak av reglene om krav til utsæd og klasse på utsæd av korn utenom kontrakt. Såvarepartier av bevaringsverdige sorter er unntatt fra kravet om kontrolldyrking. Virksomheten som skal produsere såvaren, må sørge for at kontraktarealene blir kontrollert for floghavre på tilsvarende måte som ved avl av sertifisert såvare.

Såvare av bevaringsverdige sorter skal tilfredsstille samme kvalitetskrav som for klasse sertifisert med unntak av kravet om sortsrenhet. Sortsrenheten skal være tilfredsstillende. Analyse av såvarepartiene skal utføres av offentlig laboratorium eller laboratorium autorisert av Mattilsynet.

Såvare av bevaringsverdige sorter er unntatt krav om offisiell merking, men skal ha en varedeklarasjon på norsk.  Bevaringsverdige sorter kan bare omsettes i sitt opprinnelsesområde eller –områder.

Gjeldende regelverk

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Pia Borg, seniorrådgiver, avdeling nasjonale godkjenninger, region Stor-Oslo, tlf. 22 77 91 28


Kontaktinformasjon

Pia Borg, seniorrådgiver, avdeling nasjonale godkjenninger, region Stor-Oslo, tlf. 22 77 91 28