Såvare av tradisjonssorter av grønnsaker

Publisert 12.12.2014     Sist endret 30.01.2017

Såvare av tradisjonssorter av grønnsaker kan bare omsettes dersom den tilfredsstiller kvalitetskravene og er pakket, merket og forseglet i henhold til reglene i såvareforskriften.

Såvare av tradisjonssorter av grønnsaker skal tilfredsstille samme kvalitetskrav som for klasse standard. Analyse av såvarepartiene skal utføres av offentlig laboratorium eller laboratorium autorisert av Mattilsynet.

Såvare av tradisjonssorter av grønnsaker kan bare omsettes i småpakninger (hagebruksfrø) eller porsjonspakninger. Småpakninger og porsjonspakninger er unntatt fra krav om offisiell merking, men skal ha en varedeklarasjon på norsk.  

Det er ikke særskilte krav til utsæden ved avl av såvare av tradisjonssorter av grønnsaker.

Såvareforretningen skal innen 15. februar hvert år sende Mattilsynet oversikt over omsatt mengde såvare av tradisjonssorter av grønnsaker (kg per sort) siste året.

Lovdata: Forskrift om såvarer

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Pia Borg, seniorrådgiver, avdeling nasjonale godkjenninger, region Stor-Oslo, tlf. 22 77 91 28


Kontaktinformasjon

Pia Borg, seniorrådgiver, avdeling nasjonale godkjenninger, region Stor-Oslo, tlf. 22 77 91 28