Sertifisert produksjon av såvarer

Publisert 01.11.2012     Sist endret 04.01.2023

Du som kjøper sertifisert såkorn eller såfrø av landbruksvekster kan være trygg på at såvaren oppfyller de spesifikke krav som gjelder for arten. At såvaren er sertifisert betyr at den er offentlig kontrollert i forhold til disse kravene.

Sertifisering gir en trygghet for at såvaren har god spireevne og tilstrekkelig lav forekomst av frøoverførte sykdommer. Det skal også sikre lavt innhold av frø av ugras eller andre arter av kulturplanter og avfall, som jord og plantedeler. Enkelte arter av ugras, som floghavre, skal ikke forekomme. Ved sertifiseringen kontrolleres også at såvaren er av rett sort.

Produksjon av såvare kan bare foregå på grunnlag av en skriftlig kontrakt mellom en såvareforretning og den enkelte kontraktavler. Produksjonen skal foregå i henhold til spesielle regler for dyrking av såvare.

Mattilsynet sertifiserer såvaren på bakgrunn av

  • resultater fra kontrolldyrking av utsædspartiene,
  • vekstkontroll av arealer der det dyrkes såvare på kontrakt og
  • analyse av spireevne og renhet i den ferdige såvaren.

Såvare av arter der det er definerte sorter kan som hovedregel bare produseres og sertifiseres dersom sorten er på norsk offisiell sortsliste eller EUs felles sortsliste.

Ved omsetning skal hver pakning være offisielt merket. Den offisielle merkingen skal godkjennes av Mattilsynet, og kan påføres pakningen som klistrelapp, påsydd merkelapp eller ved trykking rett på pakningen. Du kan finne eksempler på offisiell merking i Veileder om merking av såvarer som krever offisiell merking.

Mer om temaet

Gjeldende regelverk

Godkjente produkter og virksomheter

Gebyrer og avgifter

Stortinget har vedtatt at en andel av Mattilsynets utgifter skal finansieres av gebyrer og avgifter. For sertifisering av såvarer skal gebyret bidra til å dekke utgiftene til kontrolldyrking og vekstkontroll samt arbeidet med selve sertifiseringen.

Gebyr for sertifisering av et såvareparti er 850 kr (2023).

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Pia Borg, seniorrådgiver, avdeling nasjonale godkjenninger, region Stor-Oslo, tlf. 22 77 91 28


Kontaktinformasjon

Pia Borg, seniorrådgiver, avdeling nasjonale godkjenninger, region Stor-Oslo, tlf. 22 77 91 28