Sertifisert produksjon av settepoteter

Publisert 01.11.2012     Sist endret 15.01.2013

Du som kjøper sertifiserte settepoteter kan være trygg på at settepotene oppfyller de krav som er stilt i forskrift om settepoteter. At settepotetene er sertifisert betyr at de er offentlig kontrollert i forhold til disse kravene.

Sertifisering gir trygghet for at settepotetene er fri for farlige skadegjørere, såkalte karanteneskadegjørere, som potetcystenematode, ringråte og bladrullevirus. Innholdet av vanlig forekommende sjukdommer (virus, bakterier og sopp) skal være så lavt som mulig, og må være innenfor definerte verdier. Sertifisering gir også trygghet for at settepotetene er sortsekte og uten innblanding av andre sorter.

Produksjon av settepoteter kan bare foregå på grunnlag av en skriftlig kontrakt mellom en settepotetforretning og den enkelte kontraktavler. Produksjonen skal foregå i henhold til reglene for dyrking av settepoteter. Dette innebærer blant annet krav til vekstskifte, og avstand til andre potetåkre. Settepotetavlere kan bare ha samarbeid om potetutstyr og lager med andre settepotetavlere. All jord skal være undersøkt for potetcystenematode, og settepotetavlere kan ikke dyrke andre poteter enn sertifiserte settepoteter.

Mattilsynet sertifiserer settepotetene på grunnlag av

  • vekstkontroll av settepotetarealene 
  • laboratorietest av settepotetene for virus
  • laboratorietest av settepotetene for ringråte

I tillegg skal jorda der settepotetene har vært dyrket undersøkes systematisk for potetcystenematode.

Settepotetene kan bare sertifiseres og omsettes dersom sorten er på Plantesortsnemda: Offisiell sortsliste. Sorter som står i  EUs felles sortsliste kan sertifiseres og omsettes dersom sorten etter søknad er registrert for omsetning i Norge.

Omsetning

Det er bare tillatt å omsette settepoteter som er sertifisert i henhold til forskrift om settepoteter. Det er bare settepotetforretninger som kan omsette, eller drive kontraktproduksjon av settepoteter. Enhver virksomhet kan omsette ubrutte pakninger av sertifiserte settepoteter som er kjøpt ferdig pakket.

Kravet til sertifisering gjelder ikke for et registrert prebasissenter, som kan omsette miniknoller av en sort som det ikke avles sertifiserte settepoteter av. Kravet til sertifisering gjelder heller ikke ved omsetning av klasse P1 (miniknoller) og P2 (første generasjonen på friland) mellom virksomheter som inngår i oppformeringen av settepoteter.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ola Nøren Johansen, seniorrådgiver, Seksjon nasjonale godkjenninger, Regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold, telefon 64 97 25 11 eller 907 46 590Kontaktinformasjon

Ola Nøren Johansen, seniorrådgiver, Seksjon nasjonale godkjenninger, Regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold, telefon 64 97 25 11 eller 907 46 590