Tilsyn med såvarevirksomheter i 2020

Publisert 28.02.2020     Sist endret 19.06.2020
Såvare
Såvare.  Foto: Kimen Såvarelaboratoriet AS

Tilsynet vårt med såvareområdet konsentrerer seg om virksomheter som produserer, innfører og omsetter såkorn og frø av fôrvekster.

Dette ser vi etter

Vi skal kontrollere at såvarevirksomhetene følger kravene i forskrift om såvarer. I 2020 kommer vi til å ha særlig fokus på:

  • Rett prøvetaking og at prosedyrene rundt prøvetakingen følges

  • Journalføring av partier

  • Rett merking og forsegling

  • Om det er brukt godkjent beisemiddel

  • Dokumentasjonskravene om fravær av floghavre ved innførsel av såvare

  • Dokumentasjon på fravær av GMO og beredskapsplan ved påvisning av ulovlig GMO

Dette bør dere være forberedt på

Mattilsynet vil føre tilsyn med et utvalg av virksomhetene i løpet av 2020. Alle bør likevel være forberedt på tilsyn.

Det er lurt om dere har gjennomgått rutinene for prøvetaking, merking, forsegling og innhenting av dokumentasjon for floghavrefrihet på forhånd. Nødvendig dokumentasjon og eksempler på hvordan det gjøres i virksomheten bør være lett tilgjengelig.

Mattilsynet vil gjennomføre noen av tilsynene digitalt gjennom videomøter og dokumentasjonskontroll. Dette gjelder tilsynet med virksomhetene som selv ikke produserer såvarer, men som innfører og omsetter sertifiserte såvarer.

Mattilsynet vil ta kontakt med virksomhetene i forkant for å avtale tidspunkt for tilsynet.

HvorNårHvem?Hva ser vi etter?
Hele landetHele 2020Dere som produserer eller innfører sertifisert såvare.At dere følger regelverket om såvarer
Fant du det du lette etter?