Vekstkontroll

Publisert 13.12.2012     Sist endret 13.12.2012

Det skal gjennomføres vekstkontroll i veksttida av alle arealer der det avles såvare på kontrakt med en såvareforretning.

Hensikten med vekstkontroll er å klarlegge om avlingen fra det enkelte areal er skikket som såvare. Den som utfører vekstkontrollen skal undersøke om dyrkingsreglene for såvare er fulgt. Man ser også etter innblandinger av ulikt slag, med spesiell fokus på floghavre.

Såvareforretningene skal innen gitte frister informere Mattilsynet om hvilke arealer som det for samme år er inngått kontrakt om avl av såvare. Fristene er:

  • 1. mars: Foreløpig oversikt.
  • 1. juni: Endelig oversikt over kontraktarealer av jordbruksfrø, vår- og høstkorn til vekstkontroll.

Vekstkontroll utføres av Mattilsynet eller personer autorisert av Mattilsynet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Pia Borg, seniorrådgiver, seksjon nasjonale godkjenninger, regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold, telefon 64 94 43 35.


Kontaktinformasjon

Pia Borg, seniorrådgiver, seksjon nasjonale godkjenninger, regionkontoret for Oslo, Akershus og Østfold, telefon 64 94 43 35.