Sertifisering av hagebruksvekster

Publisert 14.10.2015     Sist endret 17.01.2022

Målet med sertifisert produksjon er å sikre tilgang på friskt formeringsmateriale av riktig sort av noen utvalgte hagebruksvekster, deriblant jordbær- og bringebærplanter.

Produksjonen og produksjonsstedet skal tilfredsstille kravene i forskrift om plantehelse og i tillegg særskilte bestemmelser for sertifisert produksjon. Virksomhetene har selv ansvar for at produksjonen tilfredsstiller kravene. Mattilsynet fører tilsyn med at dere følger regelverket.

Mattilsynet er sertifiseringsorgan. Vi gjennomfører også egne kontroller og testing i henhold til de særskilte bestemmelsene for denne produksjonen.

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Retningslinjer for sertifisert produksjon av hagebruksvekster PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Innmelding av kjerneplanterPDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev