Krav til kjerneplanter

Publisert 14.11.2012     Sist endret 15.11.2012

For at planter skal kunne omsettes som sertifisert vare, må den aktuelle sortseier eller representant for denne, sørge for at den aktuelle sorten har fått godkjenning som kjerneplante.

En kjerneplante, slik det er definert i regelverket, er en plante som:

  • er testet og funnet fri for bestemte skadegjørere
  • har definerte sortsegenskaper
  • blir oppbevart og vedlikeholdt etter bestemte krav

Den aktuelle sortseier eller representant for denne, som f.eks G3 Ungplanter, Sagaplant AS, AL Gartnerhallen, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) eller Graminor, må søke Mattilsynet, på eget skjema for godkjenning av kjerneplanter og dokumentere testresultater, definerte sortsegenskaper mm.

Godkjente kjerneplanter

Godkjente kjerneplanter
BærveksterPrydplanter
Jordbær Argyranthemum (margeritt) 
Solbær  Bacopa
 Rips  Diascia
   Lobelia
   Nemesia
   Osteospermum (spansk margeritt)
  Begonia x tuberhybrida 

Sorter knyttet til slektene over er godkjent som kjerneplanter av Mattilsynet for en gitt periode. Sortene kan, etter søknad, få fornyet godkjenning. Mattilsynet er kjent med at det arbeides med dokumentasjon for at Mattilsynet skal vurdere sorter av Rubus (bringebær og bjørnebær) som kjerneplanter.

 

Kontaktperson i Mattilsynet

For nærmere opplysninger om regelverk og hvilke sorter som er godkjent, kontakt Helén Ihlebekk Hauger, seksjon planter og vegetabilsk mat, ved Mattilsynets hovedkontor, tlf 64 94 43 38.

Fant du det du lette etter?