Sertifisert produksjon av hagevekster

Publisert 15.11.2012     Sist endret 15.11.2012

Innen produksjon av frukt, bær og prydplanter var det på 60-tallet store problemer og tap forårsaket av skadegjørere som fulgte plantematerialet fra den ene generasjon til den neste. Dette var skadegjørere som vanskelig lot seg bekjempe med plantevernmidler eller andre planteverntiltak. Det ble etterhvert utviklet bedre metodikk for formering, samt rensing og testing for relevante skadegjørere innen den enkelte kultur (fremavl). I 1970 kom det igang organisert, kontroll av plantematerialet. I 1974 ble fremavslarbeidet utvidet til å omfatte frukt, prydplanter i veksthus og grøntanleggsplanter. I 1978 ble Landbrukstilsynet (nå Mattilsynet) tildelt oppgaven som godkjennings- og kontrollorgan.

Regelverket for denne statskontrollerte oppformeringen ble erstattet av Retningslinjer for sertifisert produksjon av hagebruksvekster

Dette bør du vite:

  • Sertifisert produksjon har som formål å sikre tilgang på friske planter av god kvalitet og riktig sort.
  • All produksjon av planter til videre salg skal skje i samsvar med bestemmelsene gitt i Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (Forskrift om plantehelse). Sertifisert planteproduksjon skal i tillegg tilfredsstille kravene gitt i Retningslinjer for sertifisert produksjon av hagebruksvekster.
  • Retningslinjene stiller strengere krav både til produksjonssted, produksjonsmetoder, dyrkingsmedier og hygiene enn plantehelseforskriften. Dessuten stiller retningslinjene krav om frihet for flere skadegjørere (virus, sopp, insekter og nematoder) enn plantehelseforskriften oppgir.
  • Sertifiseringsordningen er frivillig. Ordningen er åpen for alle som ønsker å produsere plantemateriale av en høyere kvalitet og sunnhet enn plantemateriale som er produsert etter minimumskravene gitt i forskriften.
  • Sertifisert plantemateriale inndeles i tre produksjons- og omsetningsklasser: Kjerne-, elite- og sertifisert materiale. Det er knyttet spesielle krav vedr. produksjon og hygiene til det enkelte ledd i produksjonen. De strengeste kravene gjelder for produksjon av kjerne- og eliteplanter.
  • Produksjonen starter alltid med en kjerneplante. Denne planten skal sortstestes, og renses og testes for relevante skadegjørere (jf. fastsatte testingskrav) før den godkjennes som morplante (kjerneplante) for produksjon av elite- og sertifiserte planter.
  • Retningslinjene kan i prinsippet omfatte alle arter og sorter, jfr. § 1.2 .
  • Regelverket omfatter i dag bestemmelser om produksjon og omsetning av sertifisert plantemateriale av de arter/sorter som har fastsatte testingskrav innen plantegruppene prydplanter i veksthus, frukttrær og grunnstammer til frukttrær og bærvekster
  • Sertifiserte plantefelt blir regelmessig testet og kontrollert av Mattilsynet etter fastsatte retningslinjer.
Fant du det du lette etter?