Sertifisering av settepoteter

Publisert 14.10.2015     Sist endret 25.03.2021

Mattilsynet sertifiserer partier av settepoteter, og fører tilsyn med at settepoteter produseres og omsettes i samsvar med regelverket. Dette arbeidet bidrar til at norske settepoteter er sortsekte, og med best mulig helse og kvalitet. Arbeidet skal sikre at omsetning av settepoteter ikke sprer farlige planteskadegjørere, som ringråte og potetcystenematode osv.  

Bare registrerte settepotetforretninger kan omsette eller drive kontraktproduksjon av settepoteter. Enhver virksomhet kan omsette settepoteter som er produsert og pakket i Norge av en registrert settepotetforretning.

De som produserer og omsetter settepoteter har selv ansvar for å følge regelverket.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Skjema - Registrering av såvarevirksomhet PDF
Meldeskjema for settepotetforretningerPDF

Godkjente produkter og virksomheter

Import og eksport

Det er forbudt å importere settepoteter eller annet formeringsmateriale av potet til Norge. Forbudet gjelder fra alle land.

EU har forbud mot å importere poteter, inkludert settepoteter, fra Norge. Ta kontakt med Mattilsynet dersom du vil vite om land utenfor EU tillater import av settepoteter fra Norge.

Gebyrer

Settepotetforretningene skal betale et gebyr for hvert parti Mattilsynet sertifiserer. Størrelsen på gebyret fastsettes i forskrift om gebyrer for særskilte ytelser. Det er for tiden kr 1660,- per parti (2022). Mattilsynet sender ut faktura for gebyret.

Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Såvarer og annet formeringsmateriale Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer