Forskrifter

Publisert 14.10.2015     Sist endret 25.03.2021
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (Forskrift om plantehelse) 01.12.2000 1333
Forskrift om settepoteter 02.07.1996 1447

Regelverk og veiledning