Veiledere

Publisert 14.10.2015     Sist endret 25.03.2021

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder om import av planter 07.05.2019 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av poteter 24.02.2016 PDF

Regelverk og veiledning