Tømmer, trelast og treemballasje

Publisert 15.02.2021     Sist endret 15.02.2021

Virksomheter som eksporterer eller importerer trevirke som skal følges av plantesunnhetssertifikat skal være registrert hos Mattilsynet. Registrering er en forutsetning for å få utstedt et plantesunnhetssertifikat for eksport eller reeksport, og kreves også for å få frigitt og tollbehandlet importsendinger. Privatpersoner er ikke registreringspliktige. Virksomheter blir registrert ved førte gangs søknad om utstedelse av eksportsertifikat eller ved innmelding av en importsending. Søknad om  utstedelse av eksportsertifikat eller innmelding av en importsending gjøres elektronisk via Altinn og Mats skjematjenester ved å fylle ut skjemaene ‘Plantesunnhetssertifikat for eksport’’ eller ‘Import av planter og plantemateriale’.

Virksomheter som ønsker godkjenning for behandling og merking av treemballasje i henhold til ISPM 15 eller godkjenning for behandling og merking av trelast med Mattilsynets KD 56°C/30 min.-merke, må søke om dette via Altinn og Mats skjematjenester ved å fylle ut skjemaet ‘Ny produksjon/omsetning av planter, planteprodukter, trelast eller treemballasje.