Forskrifter

Publisert 15.02.2013     Sist endret 01.07.2020
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (Forskrift om plantehelse) 01.12.2000 1333

Regelverk og veiledning