Eksport av treemballasje

Publisert 15.02.2013     Sist endret 15.02.2013

Dersom du skal eksportere varer som står på trepaller eller på annen måte er pakket i eller støttet opp av treemballasje, må treemballasjen i sendinger til de fleste land være behandlet og merket i henhold til den internasjonale standarden ISPM nr.15. I Norge er det Mattilsynet som godkjenner og fører tilsyn med virksomheter som produserer og merker treemballasje i henhold til ISPM nr. 15.

De fleste land har innført eller er i ferd med å innføre plantesanitære krav til treemballasje som er i bruk ved alle typer vareforsendelser. Dette fordi slike materialer kan bringe med seg alvorlige skogskadegjørere. Kravene er stort sett i henhold til den internasjonale standarden ISPM nr. 15, men tillempes og innarbeides noe ulikt i de ulike lands regelverk.

Standarden ISPM nr. 15 har gjennomgått flere revisjoner siden den ble lansert i 2002, og nye revisjoner med endring av retningslinjene i standarden kan forventes. Per dato er kravene at treemballasje skal være tilnærmet fri for bark, og enten varmebehandlet eller gasset med metylbromid for å eliminere skadegjørere. Dette skal være dokumentert ved et nærmere angitt merke permanent påført treemballasjen. Dette merket erstatter plantesunnhetssertifikat som tidligere har vært krevd av enkelte land som dokumentasjon på at treemballasje er behandlet mot skadegjørere. I dag er det derfor ingen land som har offisielle krav om medfølgende sertifikat eller annen papirdokumentasjon på treemballasje som er i bruk ved forsendelser av varer. For sendinger med treemballasje der emballasjen utgjør varen, kan det imidlertid være krav til medfølgende plantesunnhetssertifikat til enkelte land.

Oppdatert informasjon om hvilke land som offisielt har erklært at de har innført krav til treemballasje i importsendinger kan du finne på nettsiden til den engelske bransjeorganisasjonen Timber Packaging & Pallet Confederation (TIMCON).

Timber Packaging & Pallet Confederation (TIMCON) 

Fant du det du lette etter?