Internasjonal standard for treemballasje – ISPM nr. 15

Publisert 15.02.2013     Sist endret 23.06.2014

ISPM nr. 15 er en internasjonal standard for behandling og merking av treemballasje som er i bruk i den internasjonale varehandelen. Standarden angir krav til varmebehandling eller gassing av trevirket eller selve treemballasjen med metylbromid for å drepe trelevende skogskadegjørere, og at dette er dokumentert ved merking av treemballasjen

ISPM nr. 15 står for «FAOs internasjonale standard for plantesanitære tiltak nr 15» som inneholder retningslinjer for regulering av treemballasje i internasjonal handel. Standarden er utviklet innenfor rammene av den internasjonale plantevernkonvensjonen IPPC. Bakgrunnen er erfaringer med at ubehandlet treemballasje utgjør en smittevei for skogskadegjørere.

Standarden ISPM 15 omfatter treemballasje i form av paller, kasser, tromler og lignende samt støttematerialer, mellomlegg og strø som er framstilt av løv- eller bartrevirke.

Retningslinjene innebærer at trevirke som brukes til treemballasje skal ha gjennomgått en behandling som sikrer at eventuelle skadegjørere er drept, og at behandlingen dokumenteres ved merking av treemballasjen. Per dato er gjennomvarming av trevirket til en kjernetemperatur på 56°C i minimum 30 minutter eller gassing med metylbromid etter en nærmere fastsatt prosedyre, de to behandlingene som er godkjent.

Standarden setter også krav til avbarking av trevirket. Treemballasje som i sin helhet er laget av bearbeidet tre i form av f.eks. finér, kryssfiner, sponplater (herunder OSB-plater), er unntatt fra reglene, og det samme er treemballasje framstilt av tre som er 6 mm og tynnere. Treull, spon og sagflis er heller ikke omfattet av reglene.

Standarden ISPM 15:2009 kan lastes ned fra nettside til IPPC her: International Standards for Phytosanitary Measures (ISPMs)

Fant du det du lette etter?