Tilsyn med treemballasje i importsendinger i 2021

Publisert 18.01.2021     Sist endret 27.01.2021
 • Merking treemballasje

  Bilde 1 av 2 | Foto: Mattilsynet

 • Treemballasje paller

  Bilde 2 av 2 | Foto: Mattilsynet

Trevirke kan inneholde insekter og andre alvorlige planteskadegjørere som kan spres mellom land ved varehandel.

Treemballasje av ubearbeidet tre i form av f.eks paller, kasser og støttematerialer som er i bruk i denne handelen, skal derfor være behandlet og merket i henhold til den internasjonale standarden ISPM 15 ved import til Norge; se bilde over. Mattilsynet gjennomfører jevnlig stikkprøvekontroll med treemballasje i importsendinger.

Dette ser vi etter

I tilsynet med treemballasje i importsendinger i 2021 vil vi konsentrere oss om å kontrollere merkingen og foreta visuell inspeksjon for planteskadegjørere i treemballasjen i sendinger med utvalgte varegrupper fra land der det forekommer alvorlige planteskadegjørere som kan forekomme i ubehandlet tre.

Sendinger fra følgende land er prioritert: Kina, Sør-Korea, Japan, USA, Portugal og Italia.

Prioriterte varegrupper med tilhørende kapitler i tolltariffen:

 • Skifer, 25.14
 • Marmor, 25.15
 • Granitt og annen kant- og monumentstein, 25.16 – 68.01 – 68.02
 • Bearbeidd skifer, 68.03
 • Keramiske fliser, 69.07
 • Rør og profiler, 73.04
 • Piggtråd, 73.13
 • Spiker, skruer og bolter, 73.17 – 73.18 – 74.15
 • Mekaniske apparater, 84.24
 • Verktøy, 84.67
 • Bildeler mm, 87.08

Dette bør dere være forberedt på

Tilsynet i 2021 skal finne svar på om dere som importerer varer med treemballasje er kjent med kravene som gjelder, og som er beskrevet i forskrift om plantehelse § 17, vedlegg 4A, punkt 1.2.

Hvor?Når?Omfang?Hva ser vi spesielt etter?Hvilke prøver skal vi ta?
Hele landetHele 202150 tilsynMerking av treemballasje i importsendinger og tegn på planteskadegjørereKun ved mistanke
om planteskadegjørere

 

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle importsendinger med treemballasje. Alle importører av de aktuelle varegruppene fra de utvalgte avsenderlandene bør allikevel være forberedt på å få tilsyn. Treemballasje som ikke er merket kan bli pålagt destruert.

Fant du det du lette etter?