Tilsyn med treemballasje i importsendinger i 2022

Publisert 12.01.2022     Sist endret 12.01.2022

I 2022 vil Mattilsynet føre tilsyn med treemballasje i utvalgte importsendinger. Vi vil kontrollere at det ikke følger med alvorlige planteskadegjørere, og at treemballasjen er uten bark og at den er merket etter den internasjonale standarden ISPM 15. Videre vil vi informere importørene om risikoen knyttet til import av treemballasje samt veilede om kravene i regelverket.

Mattilsynet vil prioritere kontroll av treemballasje som følger varer fra Kina, Portugal, USA, Sør-Korea, Japan og Italia. Vi vil rette spesiell oppmerksomhet mot import av følgende varegrupper: stein (gatestein, kantstein, heller, bygningsstein, fliser, tråd/rør/spiker av jern eller stål, mekaniske apparater, håndverktøy, traktorer og deler til motorkjøretøy. 

Prioriteringen er gjort ut fra en vurdering av risiko for introduksjon av alvorlige planteskadegjørere med treemballasjen. 

Dette ser vi etter

Vi vil kontrollere at det ikke følger karanteneskadegjører med importert treemballasje, og at treemballasjen er avbarket og merket etter den internasjonale standarden ISPM 15.

Se Fakta om treemballasje som følger med importerte varer.

Dette bør dere være forberedt på

Du som importør kan bli kontaktet av Mattilsynet med spørsmål om når du venter sendinger med varer på treemballasje fra aktuelle eksportland.

Vi ønsker å gjennomføre våre kontroller så nært opp til importtidspunktet som mulig.

Hvor?Når?OmfangHva ser vi spesielt etter?Hvilke prøver skal vi ta?
Hele landetHele 2022 Minst 10 kontroller i hver region
  • Følger det alvorlige planteskadegjørere med treemballasje i importsendingen?
  • Er treemballasjen i importsendinger avbarket og merket?
  • Har importør kjennskap til risiko og regelverkskrav knyttet til treemballasje i importsendinger?
Mattilsynet tar ut prøver av treemballasjen dersom det er mistanke om karanteneskadegjører

 

Fant du det du lette etter?