Forskrifter

Publisert 17.10.2012     Sist endret 08.01.2020
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet (Forskrift om gebyrer til Mattilsynet) 13.02.2004 406
Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (Forskrift om plantehelse) 01.12.2000 1333

Regelverk og veiledning