Godkjenningsordning for trelastvirksomheter

Publisert 19.01.2013     Sist endret 26.08.2021

Mattilsynet har en frivillig godkjenningsordning for trelastvirksomheter som innebærer at sunnhetssertifikater på trelast merket KD 56°C/30 min. fra virksomheter opptatt i ordningen kan utstedes uten partikontroll. Trelast merket med KD 56°C/30. min. er også godkjent for produksjon av treemballasje i hht. ISPM 15.

Ved eksport av trelast eller annet trevirke til de fleste land i Europa er det ikke spesifikke krav om behandling mot skadegjørere som eventuelt måtte være i rått og ubehandlet trevirke. Ved eksport til ikke-europeiske land og noen land i Europa, er det ofte krav til avbarking og ovnstørking (KD) til 20% trefuktighet, eventuelt også varmebehandling  (HT) av trevirket.

Avbarking og trefuktighet kan kontrolleres ved partikontroll på eksporttidspunktet, mens varmebehandling bare kan dokumenteres ved tilsyn og kontroll med varme/tørkebehandling i virksomheten som utfører denne behandlingen.

For å redusere omfang, kostnad og tidsbruk ved partikontroll og å oppnå et tilsyn med eksportsendinger av trelast som tilfredsstiller fytosanitære krav i de fleste importland, driver Mattilsynet en frivillig godkjenningsordning basert på tilsyn og egenkontroll i eksportvirksomheter. Godkjenningen består i en teknisk kontroll av virksomhetenes utstyr for varme/tørkebehandling, og godkjenning av de rutiner som virksomheten internkontroll beskriver for å sikre at kravene til varme/tørkebehandling og merking av trelasten oppnås. Trelast fra godkjente virksomheter som er merket KD 56°/30 min. tilfredsstiller også varmebehandlingskravet til trevirke for produksjon av treemballasje i hht. ISPM 15. Gebyr for godkjenning framgår av Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet §5 og er på maksimalt kr. 13 035 pr. 1.1.2021. Mattilsynet foretar årlig oppfølgingsbesøk i godkjente virksomheter uten kostnader for virksomhetene. Les mer om regler for bruk av offentlig KD 56°/30 min.-merke på trelastListe over godkjente bedrifter finnes i» List of approved sawmills (KD56C 30min)

Fant du det du lette etter?