Treff per side:

Smittevern i slakteri og nedskjæringsvirksomheter

» (koronavirus). På oppdrag fra Mattilsynet vurderte Folkehelseinstituttet (FHI) eksisterende retningslinjer for smittevern i slakteri og nedskjæringsvirksomheter. FHI fant ikke grunnlag for å endre på de Faktaartikkel: https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/Mat_og_drikkevann/smittevern_i_slakteri_og_nedskjaeringsvirksomheter.40193 Publisert 31.08.2020 | Sist endret 28.09.2021

Tilsyn med smittevern i fjørfehold i 2023

enhver tid hos ville fugler i Norge, og godt smittevern er derfor helt avgjørende for å unngå å få smitte i eget dyrehold. I 2023 vil Mattilsynet derfor føre tilsyn med smittevern i fjørfehold samtidig som vi tar ut Nyhet: https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_smittevern_i_fjorfehold_i_2023.49292 Publisert 03.02.2023 | Sist endret 06.02.2023

Tilsyn med smittevern og flytting av storfe i 2023

smittevern og flytting av storfe vil bli gjennomført samtidig som vi gjør tilsyn med identifikasjon og registrering (merking, dyreholdjournal og registrering i Husdyrregisteret). Tilsynet vil som hovedregel være Nyhet: https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_smittevern_og_flytting_av_storfe_i_2023.49089 Publisert 20.01.2023 | Sist endret 06.02.2023

Smittevern i produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet

Som arbeidsgiver har du ansvaret for smittevern og at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Det betyr at du blant annet må sørge for at de ansatte får nødvendig informasjon og opplæring Faktaartikkel: https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/Dyrking_og_planter/smittevern_i_produksjon_av_frukt_baer_gronnsaker_og_potet.39079 Publisert 14.05.2020 | Sist endret 16.04.2021

Fugleinfluensa og annen smitte: Veiledning om smittevern for kommersielt / næringsretta fjørfehold

Direkte kontakt med smittede fugler eller kontakt med avføring fra disse er den viktigste smitteveien for fugleinfluensa. Du har selv ansvar for godt smittevern i besetningen din. Ha oppdatert smittevernplan Faktaartikkel: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Utbrudd_av_fugleinfluensa_2020_2021/fugleinfluensa_og_annen_smitte_veiledning_om_smittevern_for_kommersielt__naeringsretta_fjorfehold.41228 Publisert 30.11.2020 | Sist endret 14.03.2022

Opphever vernesone for Newcastlesyke for fugler i Innlandet

, kan den tidligst oppheves 20. februar. Alle restriksjonene som gjelder i denne sonen, blir da opphevet. Les mer på Mattilsynet nettsiderSmittevern fortsatt viktig Newcastlesyke sirkulerer for tiden blant ville Nyhet: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/new_castledisease/opphever_vernesone_for_newcastlesyke_for_fugler_i_innlandet.49393 Publisert 11.02.2023 | Sist endret 11.02.2023

Hvor finner jeg mer informasjon om MRSA?

Om prøvetaking, resultater og tiltakKontakt Mattilsynet, ditt lokale avdelingskontor, tlf 22 40 00 00Om dyrehelse, smittevern og diagnostikkKontakt Veterinærinstituttet, tlf 23 21 60 00Om MRSA hos mennesker Spørsmål og svar: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/MRSA/hvor_finner_jeg_mer_informasjon_om_mrsa.14479 Publisert 19.06.2014 | Sist endret 21.03.2019

Mattilsynet opphever restriksjoner for tamme fugler i Innlandet

rundt utbruddet, og Mattilsynet kan derfor oppheve alle restriksjoner i området fra og med 20. februar. Smittevern er fremdeles viktig. Viktig med godt smittevernMattilsynet oppfordrer alle som har fugler til å ha Nyhet: https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_opphever_restriksjoner_for_tamme_fugler_i_innlandet.49468 Publisert 20.02.2023 | Sist endret 20.02.2023

Mattilsynet opphever restriksjoner for tamme fugler på Østlandet

Mattilsynet opphever alle restriksjoner for Newcastlesyke på Østlandet fra og med 21. mars. Smittevern er fremdeles viktig. Det kan fortsatt komme endringer i tiltak og restriksjoner på kort varsel, da Nyhet: https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_opphever_restriksjoner_for_tamme_fugler_paa_ostlandet.49661 Publisert 21.03.2023 | Sist endret 21.03.2023

Dyresykdommer

ansvar for overvåking av sykdom hos mennesker, rådgivning om smittevern for mennesker og vaksineberedskap. Instituttet deltar i internasjonale overvåkingsnettverk innen smittevern og gir råd og informasjon til Tema: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/ Publisert 11.02.2019 | Sist endret 14.12.2021

Til næringsmiddelvirksomheter om koronavirus

Produksjon av matMå vi bruke smittevernutstyr i næringsmiddelvirksomheter på grunn av koronavirus? Bruk av pleksiglass/skillevegg: størrelse og plassering  Dør koronavirus ved varmebehandling eller nedfrysing?Smittevern i Faktaartikkel: https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/Mat_og_drikkevann/til_naeringsmiddelvirksomheter_om_koronavirus.37927-7 Publisert 06.03.2020 | Sist endret 22.02.2022

Norge har fortsatt fristatus for alvorlig fugleinfluensa hos fjørfe

i Norge. Godt smittevern er det viktigste tiltaket for å beskytte fjørfe og andre tamme fugler mot alvorlig fugleinfluensa.I forbindelse med overvåkningsprogrammet for alvorlig fugleinfluensa hos fjørfe tok Nyhet: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/norge_har_fortsatt_fristatus_for_alvorlig_fugleinfluensa_hos_fjorfe.49231 Publisert 27.01.2023 | Sist endret 27.01.2023

Til produsenter av frukt, bær og grønnsaker om koronavirus

Helsenorge: Råd generelt, i karantene eller isolasjon.Ansatte i jordbruketSmittevern i produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potetHva utenlandske sesongarbeidere kan gjøre de første 10 dageneSpørsmål og svarKan man Faktaartikkel: https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/Dyrking_og_planter/til_produsenter_av_frukt_baer_og_gronnsaker_om_koronavirus.38186 Publisert 26.03.2020 | Sist endret 28.10.2021

Valpesyke

smittsom sykdom slik at veterinæren kan ta noen forhåndsregler med tanke på smittevern på klinikken.For å unngå å smitte andre hunder bør du alltid passe på at hunden din ikke har tett kontakt med andre hunder så Tema: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/valpesyke/ Publisert 11.01.2013 | Sist endret 29.10.2021

Folkehelseinstituttet

påverknader frå miljøet. FHI ligg direkte under Helse- og omsorgsdepartementet, sideordna Helsedirektoratet, Helsetilsynet og Legemiddelverket. Instituttet består av fem fagdivisjonar: Smittevern, miljømedisin Matportalen.no: https://www.matportalen.no/artikler/folkehelseinstituttet

Informasjon om fugleinfluensa til deg som har høner i hagen og andre hobbyfjørfehold

fjørfesykdommer.Derfor er det viktig at du er nøye med smittevern og har lav terskel for å varsle om mistanke om fugleinfluensa hvis fugler dør plutselig, legger færre egg enn vanlig, spiser og drikker mindre enn vanlig Faktaartikkel: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Utbrudd_av_fugleinfluensa_2020_2021/informasjon_om_fugleinfluensa_til_deg_som_har_honer_i_hagen_og_andre_hobbyfjorfehold.41254 Publisert 01.12.2020 | Sist endret 14.03.2022

Hva kan utenlandske sesongarbeidere gjøre de ti første dagene?

sesongarbeider i innreisekarantene skal oppholde seg på arbeidsplassen, må hverken virksomhetens eier, andre arbeidstakere, leverandører, kunder eller andre oppholde seg der. Se ellers Smittevern i produksjon av frukt, bær Faktaartikkel: https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/hva_kan_utenlandske_sesongarbeidere_gjore_de_ti_forste_dagene.38950 Publisert 11.05.2020 | Sist endret 28.10.2021

Parvovirus-infeksjon hos hund

diaré bør du alltid kontakte veterinær. Gi veterinæren beskjed om at det kan være en smittsom sykdom slik at veterinæren kan ta noen smitteverns forhåndsregler på klinikken. For å unngå å smitte andre hunder bør du Faktaartikkel: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/parvovirusinfeksjon_hos_hund.44685 Publisert 02.11.2021 | Sist endret 02.11.2021

Nye regler for deg som har kameldyr

dyrehelse og fra 1.januar 2020 må du ha kompetansekurs. Informasjon om dette finner du her.Du skal ha rutiner som sikrer godt smittevern i dyreholdet ditt. Rutinene skal stå i en skriftlig smittevernplan. Du har ansvar Faktaartikkel: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/lama_og_alpakka/nye_regler_for_deg_som_har_kameldyr.32807 Publisert 08.11.2018 | Sist endret 21.04.2022