Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Oppdrettshjort

Informasjon om dyrehelse er under endring (AHL)

Denne siden viser til forskrifter om dyrehelse som er opphevet/endret og erstattet av nye forskrifter. 

Vi oppdaterer og utarbeider veiledning om det nye regelverket fortløpende. Områder med størst behov for veiledning og informasjon blir prioritert først.

Se forskriftene som er erstattet
Oppdatert

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv