Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Saueskabb

Finnes ikke i Norge

Sykdommen ble utryddet fra Norge i 1894, men finnes i en rekke andre land, også i Europa. Midden som forårsaker saueskabb finnes på andre dyr i Norge.

Mattilsynet overvåker midden hos andre arter.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, smittsom dyresykdom.

Om sykdommen

Saueskabb forårsakes av skabbmidd (Psoroptes ovis). Midden kan også finnes hos geit, storfe, lama og alpakka.

Saueskabb er en meldepliktig A-sjukdom. Meld umiddelbart fra til Mattilsynet hvis du mistenker sykdommen.

 

Symptomer

Sykdommen fører til sterk kløe, ullavfall, sår- og skorpedannelser i huden, redusert produksjon, avmagring og i alvorlige tilfeller dødsfall.

Hvordan smitter sykdommen?

Saueskabb kan overføres ved direkte kontakt når sauer holdes tett samlet. Det er en alvorlig og tapsbringende sjukdom. Den intense kløen er også ubehagelig for dyra og svekker deres velferd.

Sykdommen kan behandles, men er svært vanskelig å kontrollere og bekjempe dersom den blir utbredt i populasjonen.

Det er mistanke om, men ikke påvist, at Psoroptes ovis-variantene som er funnet på kameldyr kan smitte sau. 

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Sykdommen smitter ikke til mennesker.