Tilsyn med vannverk i Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark i 2005

Publisert 15.02.2006     Sist endret 21.02.2006

I et tilsynsprosjekt som omfattet fylkene Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark, har Mattilsynet kunnet konstatere betryggende vannkvalitet og rutiner hos de fleste vannverk. Det er er likevel en del forbedringspunkter å jobbe med.

Mattilsynet gjennomførte i perioden april til juni 2005 et pilotprosjekt innen tilsyn med vannverk i nevnte fylker. Erfaringer fra prosjektet er videreført i en påfølgende nasjonal tilsynskampanje for drikkevann.

Det ble gjennomført revisjoner på 33 vannverk i perioden. Disse har ansvar for å levere vann til omlag 1,4 mill. mennesker. Revisjonene viste at vannkvaliteten til forbruker i all hovedsak tilfredsstiller forskriftens krav. Leveringssikkerheten under normale forhold var god for så godt som alle anleggene. Undersøkelsen avdekket likevel at de fleste vannverkene har noen utfordringer i forhold til driftingen av sine anlegg.

Samtlige vannverk fikk sin internkontroll gjennomgått. 20 av 33 reviderte vannverk hadde et godt fungerende internkontrollsystem. 10 vannverk hadde delvis internkontroll, men hadde mangler som de enten fikk avvik eller anmerkning på. Tre vannverk hadde ikke fungerende IK- system. Disse fikk pålegg om å etablere slikt.

De aller fleste vannverkene har driftspersonell med god kompetanse, men ved enkelte anlegg er vaktberedskapen sårbar ved at kompetansen er knyttet til svært få personer.

Revisjon av vannverk. Region OAØ og BVT 2005

Fant du det du lette etter?