Eksport av fisk og sjømat

Publisert 29.11.2012     Sist endret 15.11.2012

På denne siden finner du informasjon om utstedelse av eksportdokumenter på fisk og sjømat til tredjestater (land utenfor EU / EØS).

Informasjonen er ment for eksportører og andre eksterne aktører i sjømatbransjen, men de fleste prinsippene er direkte overførbare til eksport av næringsmidler, animalske biprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter fra Norge til tredjeland.

Mattilsynet er tilsynsmyndighet for virksomheter som produserer og eksporterer fisk og sjømat. Etter søknad kan Mattilsynet utstede eksportdokumenter som brukes ved eksport av sjømatprodukter.

Eksportdokumenter er offentlige dokumenter som utstedes på spesialpapir med sikkerhetsmekanismer som gjør dem vanskelige å forfalske. Det er kun Mattilsynet som har myndighet til å utstede sertifikater og erklæringer på fisk og sjømat, og andre matvarer.

Eksportdokumentene benyttes av importlandets kompetente myndighet ved grensekontroll, og fungerer som garanti for at importlandets krav til folke- og dyrehelse er ivaretatt.

Gjennom EØS-avtalen er Norge harmonisert med EU på matområdet. Det er dermed dokumentfri handel mellom Norge og EU. Mattilsynet utsteder derfor ikke sertifikater på mat som skal selges i EU.

Flere land stiller særkrav til innholdet i eksportdokumentene, og Mattilsynet forhandler med importlandene for å bli enige om hvilke eksportdokumenter som skal benyttes og innholdet i dem. Eksportdokumentene sikrer stabil markedsadgang for norsk sjømat. Som WTO-medlem er Norge forpliktet til å utstede eksportdokumenter i henhold Codex Alimentarius.

Må jeg ha helsesertifikat?

Noen land krever ikke sertifikater ved import av varer fra Norge. Mattilsynet anbefaler at man likevel får utstedt et generelt engelsk helsesertifikat på varene. Dersom varene avvises av importland eller av annen grunn ønskes returnert, vil du ikke få varene tilbake til Norge uten at helsesertifikat er utstedt før varene forlot Norge. Se også nettsiden Gjeninnførsel/retur av norske, animalske varer som har vært utenfor EØS-området

Under overskriften Skjema finner du oversikt over alle sertifikatene som forvaltes av Mattilsynet.

I Oversikt over eksportdokumenter per land vil du få hjelp til formularvalg avhengig av hvilket land du skal eksportere til. Dersom det er noen dokumenter som du ikke finner i oversikten, vennligst kontakt ditt avdelingskontor for å få hjelp.

Detaljert informasjon om enkeltmarkeder finner du under Mer om eksport av fisk og sjømat.

Veiledning om søknad, rekvisisjon, endring av sertifikat m.m.:

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Rekvisisjon av attest for eksport av kategori 3 fiskebiprodukterPDF
Rekvisisjonskjema for attester og erklæringerPDF
Rekvisisjon av eksportattest for fiskAltinn
1.1.7 Brasil, sunnhetsattest oppdrettsfisk, portugisisk engelsk, 2014 11 specimenPDF
1.1.72 Australia sunnhetsattest laksefisk for bearbeiding i utlandet, engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.8 Brasil, sunnhetsattest villfisk, portugisisk engelsk, 2014 11 specimenPDF
1.1.12 Moldova, sunnhetsattest, rumensk engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.14 Egypt, sunnhetsattest, engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.15 EØU, sunnhetsattest, russisk-engelsk, 2016-08PDF
1.1.16 New Zealand, sunnhetsattest laksefisk, engelsk, 2014 05 specimenPDF
1.1.18 Usbekistan, Sunnhets- og veterinaerattest, russisk engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.20 Ukraina, sunnhets- og vettatest, ukrainsk engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.21 Serbia, sunnhetsattest, engelsk serbisk, 2011 03 specimenPDF
1.1.26 India, sunnhetsattest for fisk og fiskevarerPDF
1.1.31 Sunnhetsattest, Israel generell engelsk, 2013 06 specimenPDF
1.1.70 Saudi Arabia, sunnhetsattest, engelsk, 2011 01 specimenPDF
1.1.74 Tyrkia, sunnhetsattest, engelsk, 2014 07 specimenPDF
1.1.75 Australia, sunnhetsattest laksefisk, engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.87 Argentina, sunnhetsattest, spansk engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.93 Australia, sunnhetsattest olje av laksefisk, engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.94 Australia, sunnhetsattest villfanget marin- og ferskvannsfisk, 2010 03 specimenPDF
1.1.95 Australia-sunnhetsattest-kokte reker-engelsk-2015-06-specimenPDF
1.1.97 Australia, Sunnhetsattest, rogn fra laksefisk, engelsk, 2013-10, specimenPDF
1.1.98 Russland, sunnhetsattest, midlertidig lagrede russiske varer, russisk/engelsk, 2014-05, specimenPDF
1.1.100 Kina, sunnhetsattest, kinesisk-engelsk, 2015-04, specimenPDF
1.1.115 Canada, Sunnhetsattest, Food Service or retail use engelsk, 2013 04 specimenPDF
1.1.117 De forente arabiske emirater, sunnhetsattest, engelsk, 2013 08 specimenPDF
1.1.144 Makedonia sunnhetsattest fisk og fiskeprodukterPDF
1.1.253, Sør-Korea, sunnhetsattest restraastoff, engelsk, 2016-12 specimenPDF
1.1.258 Sør-Korea, Sunnhetsattest, krepsdyr, engelsk, 2017-03-specimenPDF
1.1.259 Sør-Korea, levende musling m.v, engelsk, 2017-03-specimenPDF
1.1.278 Australia helsesertifikat, ikke-salmonid fiskeolje humant konsum, engelsk, 2018-11, specimenPDF
1.2.54 Egypt, erklæring, engelsk 2011 03 specimenPDF
1.2.55 Nigeria, erklæring fryst fisk tørrfisk fiskehoder, engelsk, 2011 03 specimenPDF
1.2.60 Italia, erklaering kvikksølv i torsk italiensk, engelsk, 2011 03 specimenPDF
1.2.61 USA erklæring BSE i fiskolje og fiskemel, engelskPDF
1.2.66 Den Russiske Føderasjon erklæring, engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.2.85 Malaysia, erklaering om forbudte stoffer, engelsk, 2011 03 specimenPDF
1.2.99 Kina, Erklaering fiskemel av hvitfisk produsert på fabrikkskip, engelsk, 2011 03 specimenPDF
1.2.65 USA, erklæring, halvkonserverte produkter, engelsk, 2011-03 specimenPDF
1.2.240 Taiwan, erklæring, ved funn av tarmrester, engelsk. 2017-08-specimenPDF
1.3.36 New Zealand, egenerklæring pakker av laksefiskPDF
1.3.62 Egenerklæring, kosttilskudd, fiskemel fiskeproteiner mv, norsk, 2014-07 specimenPDF
1.3.76 Australia, egenerklæring, pakker av laksefiskPDF
1.3.227 Kina, egenerklæring laks PD-SAV-GYRO-ILA, 2018-02PDF
1.3.279 Australia egenerklæring ikke-salmonid fiskeolje humant konsum 2018-11PDF
2.1.22 Sunnhetsattest generell, fransk engelsk, 2010 03 specimenPDF
2.1.23 Sunnhetsattest generell, engelsk, 2010 03 specimenPDF
2.1.28 Sunnhetsattest generell, spansk engelsk, 2010 03 specimenPDF
2.1.88 Sunnhetsattest for varer fra tredjestater, engelsk, 2010 03 specimenPDF
2.1.92 Sunnhetsattest levende muslinger mv, engelsk, 2017 03 specimenPDF
2.2.34 Erklæring, anisakis i oppdrettet laksefisk, engelsk, 2011-03_SpecimenPDF
2.2.35 Erklaering antibiotika laksefisk generell, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.37 Erklaering dioksin oppdrettslaks, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.43 Erklæring nematode, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.44 Erklaering radioaktivitet, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.45 Erklaering radioaktivitet, tysk, 2011 03 specimenPDF
2.2.46 Erklæring spormetall, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.47 Erklaering spormetall laks, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.48 Erklaering spormetall laks, tysk, 2011 03 specimenPDF
2.2.52 Erklæring spormetall og PCB makrell, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.53 Erklæring tørrfisk, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.71 Erklæring nematode klippfisk, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.77 Erklæring dioksin villfisk og reker, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.78 Erklæring PCB villfisk og reker, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.79 Erklæring dioksiner i olje av oppdrettslaks, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.86 Singapore erklæring kokte krabber og reker, engelsk, 2010 03 specimenPDF
2.2.89 Erklæring PCB oppdrettsfisk, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.96 Erklæring spormetall sild, engelsk, 2011 03 specimenPDF
3.1.17 Pre-eksport attest til EU under Fisk og fiskevarerPDF
4.1.24 Sunnhetsattest fiskeolje humant konsum generell, engelsk, 2010 03 specimenPDF
4.1.91 Sunnhetsattest fiskemel fiskeprotein mv til humant konsum generell, engelsk, 2010 03 specimenPDF
4.1.116 USA - Helsesertifikat, kosttilskudd, engelsk, 2018-07 specimenPDF
4.1.121 Helsesertifikat kosttilskudd, engelsk, 2018-07 specimenPDF
5.1.122 Israel, sunnhetsattest, NHC fiskemel og olje, engelsk, 2011-11 specimenPDF
5.1.249 Tyrkia, sunnhetsattest, fiskemel NHC, engelsk-tyrkisk, 2016-05-specimenPDF
5.1.29 Sunnhetsattest fiskefor, engelsk, 2010 03 specimenPDF
5.1.30 Sunnhetsattest dyrefor, engelsk, 2018 06 specimenPDF
5.1.32 Helsesertifikat fiskeolje til dyrefor, engelsk, specimenPDF
5.1.83 EØU, veterinærattest, fôr og fôrvarer, russisk-engelsk, 2016-08PDF
5.1.90 Helsesertifikat, fiskemel til dyrefôr, engelskPDF
5.1.219 Canada veterinaerattest fiskemel NHC engelsk 2016-11-specimenPDF
5.1.224 Veterinærattest, NHC fiskemel og protein, videre bearbeiding i tredje stater, engelsk, 2014-11-specimenPDF
5.1.236 USA, veterinærattest, NHC fiskemel og protein, engelsk, 2016-01-specimenPDF
6.1.105 Sunnhetsattest krillmel til dyrefor, engelsk, 2010 03 specimenPDF
6.1.106 Sunnhetsattest krillmel til humant konsum, engelsk, 2010 03 specimenPDF
6.1.107 Sunnhetsattest krillolje, engelsk, 2010 03 specimenPDF
6.1.108 Sunnhetsattest krill, krillhomogenat, krillhydrolysat, engelsk, 2012 09 IKKE SPECIMENPDF
6.1.110 Sunnhetsattest krillmel til dyrefôr, engelsk fransk, 2010 03 specimenPDF
6.1.111 Sunnhetsattest krillmel til humant konsum, engelsk fransk, 2010 03 specimenPDF
6.1.113 Sunnhetsattest fryst krill, krillhomogenat, krillhydrolysat, engelsk fransk, 2010 03 specimenPDF
10.1.226 Sunnhetsattest, levende smolt og rogn, generell, engelsk, 2016-04 - SPECIMENPDF
10.1.246 Sør-Korea, helsesertifikat, rogn og melke, engelsk, 2018-08-specimenPDF