Eksport av fisk og sjømat


Publisert 29.11.2012 | Sist endret 15.11.2012

På denne siden finner du informasjon om utstedelse av eksportdokumenter (attester og erklæringer) for fisk og fiskevarer til tredjestater (land utenfor EU/EØS).

Enhver som bestiller eksportdokumenter hos Mattilsynet skal gjøre seg kjent med Mattilsynet sin policy for attestutstedelse. Vennligst les Veileder for utstedelse av eksportdokumenter for fisk og fiskevarer.

Utstedelse av eksportdokumenter for fisk og fiskevarer skjer i to trinn:

1. Rekvisisjon

2. Attest

All håndtering, fra du sender inn rekvisisjoner, søknad om attest og frem til den fysiske utskriften av dokumentene, skjer elektronisk. Dette gjøres via Mattilsynets skjematjenester (MATS). For å få tilgang til Mattilsynets skjematjenester, må du være registrert i Altinn.

Eksportdokumenter utstedes på spesialpapir hos utvalgte Mattilsynets avdelingskontorer. Liste over avdelingskontorene finner du nedenfor under «Informasjonsmateriell».

Under «Skjema» finner du oversikt over hele attestparken som forvaltes av Mattilsynet. I «Oversikt over eksportdokumenter per land» vil du få hjelp til formularvalg avhengig av hvilket land du skal eksportere til. Dersom det er noen dokumenter som du ikke finner i den oversikten, vennligst kontakt med ditt lokale avdelingskontor for å få hjelp.

Ved anmodning om utarbeidelse av et nytt eksportdokument er det du som eksportør som har ansvaret til å innhente mottakerlandets importkrav som skal ligge til grunn for attesten. Du skal også skaffe kontaktopplysninger til mottakerlandets kontaktperson.

Utstedelse av eksportdokumenter og deres kopier er en særskilt ytelse som utføres av Mattilsynet mot et gebyr.

Åpningstider for utstedelse av eksportdokumenter for fisk og sjømat - påskeuken 2017 

Listeføring for produsenter av fisk og fiskevarer til Kina, Vietnam og Russland / EØU

Mer om eksport av fisk og sjømat

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor. Du finner det ved å bruke søkeboksen til venstre.

Informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Oversikt over eksportdokumenter per landPDF
Eksportattest for fiskAltinn
Rekvisisjon av eksportattest for fiskAltinn
Rekvisisjon av attest for eksport av kategori 3 fiskebiprodukterPDF
Rekvisisjonskjema for attester og erklæringerPDF
1.1.7 Brasil, sunnhetsattest oppdrettsfisk, portugisisk engelsk, 2014 11 specimenPDF
1.1.72 Australia sunnhetsattest laksefisk for bearbeiding i utlandet, engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.8 Brasil, sunnhetsattest villfisk, portugisisk engelsk, 2014 11 specimenPDF
1.1.12 Moldova, sunnhetsattest, rumensk engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.14 Egypt, sunnhetsattest, engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.15 EØU, sunnhetsattest, russisk-engelsk, 2016-08PDF
5.1.83 EØU, veterinærattest, fôr og fôrvarer, russisk-engelsk, 2016-08PDF
1.1.16 New Zealand, sunnhetsattest laksefisk, engelsk, 2014 05 specimenPDF
1.1.18 Usbekistan, Sunnhets- og veterinaerattest, russisk engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.20 Ukraina, sunnhets- og vettatest, ukrainsk engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.21 Serbia, sunnhetsattest, engelsk serbisk, 2011 03 specimenPDF
1.1.26 India, sunnhetsattest for fisk og fiskevarerPDF
1.1.31 Sunnhetsattest, Israel generell engelsk, 2013 06 specimenPDF
1.1.70 Saudi Arabia, sunnhetsattest, engelsk, 2011 01 specimenPDF
1.1.74 Tyrkia, sunnhetsattest, engelsk, 2014 07 specimenPDF
1.1.75 Australia, sunnhetsattest laksefisk, engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.87 Argentina, sunnhetsattest, spansk engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.93 Australia, sunnhetsattest olje av laksefisk, engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.1.94 Australia, sunnhetsattest villfanget marin- og ferskvannsfisk, 2010 03 specimenPDF
1.1.95 Australia-sunnhetsattest-kokte reker-engelsk-2015-06-specimenPDF
1.1.97 Australia, Sunnhetsattest, rogn fra laksefisk, engelsk, 2013-10, specimenPDF
1.1.98 Russland, sunnhetsattest, midlertidig lagrede russiske varer, russisk/engelsk, 2014-05, specimenPDF
1.1.100 Kina, sunnhetsattest, kinesisk-engelsk, 2015-04, specimenPDF
1.1.116 Sunnhetsattest, kosttilskudd, USA, engelsk, 2011-07-specimenPDF
1.1.115 Canada, Sunnhetsattest, Food Service or retail use engelsk, 2013 04 specimenPDF
1.1.117 De forente arabiske emirater, sunnhetsattest, engelsk, 2013 08 specimenPDF
1.1.144 Makedonia sunnhetsattest fisk og fiskeprodukterPDF
1.1.253, Sør-Korea, sunnhetsattest restraastoff, engelsk, 2016-12 specimenPDF
** ugyldig type media 
1.1.259 Sør-Korea, levende musling m.v, engelsk, 2017-03-specimenPDF
1.2.54 Egypt, erklæring, engelsk 2011 03 specimenPDF
1.2.55 Nigeria, erklæring fryst fisk tørrfisk fiskehoder, engelsk, 2011 03 specimenPDF
1.2.60 Italia, erklaering kvikksølv i torsk italiensk, engelsk, 2011 03 specimenPDF
1.2.61 USA, erklæring BSE i fiskeolje og fiskemel, engelsk, 2013 04 specimenPDF
1.2.66 Den Russiske Føderasjon erklæring, engelsk, 2010 03 specimenPDF
1.2.85 Malaysia, erklaering om forbudte stoffer, engelsk, 2011 03 specimenPDF
1.2.99 Kina, Erklaering fiskemel av hvitfisk produsert på fabrikkskip, engelsk, 2011 03 specimenPDF
1.2.65 USA, erklæring, halvkonserverte produkter, engelsk, 2011-03 specimenPDF
1.2.240 Taiwan, erklæring, ved funn av tarmrester, engelsk. 2017-08-specimenPDF
1.3.227 Kina, egenerklæring laks PD-SAV-GYRO-ILA, 2017-07 SPECIMENPDF
1.3.36 New Zealand, egenerklæring pakker av laksefisk, 2010 03 specimenPDF
1.3.62 Egenerklæring, kosttilskudd, fiskemel fiskeproteiner mv, norsk, 2014-07 specimenPDF
1.3.76 Australia, egenerklæring, pakker av laksefisk, 2016 06, specimenPDF
2.1.22 Sunnhetsattest generell, fransk engelsk, 2010 03 specimenPDF
2.1.23 Sunnhetsattest generell, engelsk, 2010 03 specimenMangler relatert skjema
2.1.25 Sunnhetsattest helkonserves, engelsk, 2010 03 specimenMangler relatert skjema
2.1.28 Sunnhetsattest generell, spansk engelsk, 2010 03 specimenPDF
2.1.88 Sunnhetsattest for varer fra tredjestater, engelsk, 2010 03 specimenPDF
2.1.92 Sunnhetsattest levende muslinger mv, engelsk, 2017 03 specimenPDF
2.2.35 Erklaering antibiotika laksefisk generell, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.37 Erklaering dioksin oppdrettslaks, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.43 Erklæring nematode, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.44 Erklaering radioaktivitet, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.45 Erklaering radioaktivitet, tysk, 2011 03 specimenPDF
2.2.46 Erklæring spormetall, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.47 Erklaering spormetall laks, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.48 Erklaering spormetall laks, tysk, 2011 03 specimenPDF
2.2.52 Erklæring spormetall og PCB makrell, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.53 Erklæring tørrfisk, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.71 Erklæring nematode klippfisk, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.77 Erklæring dioksin villfisk og reker, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.78 Erklæring PCB villfisk og reker, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.79 Erklæring dioksiner i olje av oppdrettslaks, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.86 Singapore erklæring kokte krabber og reker, engelsk, 2010 03 specimenPDF
2.2.89 Erklæring PCB oppdrettsfisk, engelsk, 2011 03 specimenPDF
2.2.96 Erklæring spormetall sild, engelsk, 2011 03 specimenPDF
3.1.17 Pre-eksport attest til EU under Fisk og fiskevarerPDF
4.1.24 Sunnhetsattest fiskeolje humant konsum generell, engelsk, 2010 03 specimenPDF
4.1.91 Sunnhetsattest fiskemel fiskeprotein mv til humant konsum generell, engelsk, 2010 03 specimenPDF
4.1.121 Sunnhetsattest kosttilskudd, engelsk, 2009 07 specimenPDF
5.1.122 Israel, sunnhetsattest, NHC fiskemel og olje, engelsk, 2011-11 specimenPDF
5.1.249 Tyrkia, sunnhetsattest, fiskemel NHC, engelsk-tyrkisk, 2016-05-specimenPDF
5.1.29 Sunnhetsattest fiskefor, engelsk, 2010 03 specimenPDF
5.1.30 Sunnhetsattest dyrefor, engelsk, 2010 03 specimenPDF
5.1.32 Sunnhetsattest fiskeolje til dyrefor generell, engelsk, 2010 03 specimenPDF
5.1.90 Sunnhetsattest fiskemel fiskeprotein mv til dyrefor generell, engelsk, 2010 03 specimenPDF
5.1.219 Canada veterinaerattest fiskemel NHC engelsk 2016-11-specimenPDF
5.1.224 Veterinærattest, NHC fiskemel og protein, videre bearbeiding i tredje stater, engelsk, 2014-11-specimenPDF
5.1.236 USA, veterinærattest, NHC fiskemel og protein, engelsk, 2016-01-specimenPDF
6.1.105 Sunnhetsattest krillmel til dyrefor, engelsk, 2010 03 specimenPDF
6.1.106 Sunnhetsattest krillmel til humant konsum, engelsk, 2010 03 specimenPDF
6.1.107 Sunnhetsattest krillolje, engelsk, 2010 03 specimenPDF
6.1.108 Sunnhetsattest krill, krillhomogenat, krillhydrolysat, engelsk, 2012 09 IKKE SPECIMENPDF
6.1.110 Sunnhetsattest krillmel til dyrefôr, engelsk fransk, 2010 03 specimenPDF
6.1.111 Sunnhetsattest krillmel til humant konsum, engelsk fransk, 2010 03 specimenPDF
6.1.113 Sunnhetsattest fryst krill, krillhomogenat, krillhydrolysat, engelsk fransk, 2010 03 specimenPDF
10.1.226 Sunnhetsattest, levende smolt og rogn, generell, engelsk, 2016-04 - SPECIMENPDF
10.1.246 Sør-Korea, sunnhetsattest, rogn og melke, engelsk, 2017-03-specimenPDF

Relaterte kunngjøringer

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Eksport av mat Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer