Eksport av fisk og sjømat til Australia

Publisert 09.07.2015     Sist endret 08.05.2018

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og fiskevarer til Australia.

Attester

Eksport av oppdrettet laksefisk:

1.1.75 Australia, sunnhetsattest laksefisk, engelsk, 2010 03 specimen

1.1.72 Australia, sunnhetsattest, laksefisk eksportert til utlandet for videreforedling, engelsk 

1.3.76 Australia, egenerklæring, pakker av laksefisk 

Eksport av villfanget fisk:

1.1.94 Australia, sunnhetsattest, villfanget marin- og ferskvannsfisk, engelsk

Eksport av reker til humant konsum:

1.1.95 Australia, sunnhetsattest, reker, engelsk - OBS! Se "Forbud mot import av ukokte reker til Australia" lenger ned på siden.

Eksport av lakserogn:

1.1.97 Australia, sunnhetsattest, rogn av laks fra USA, engelsk

Olje fra laksefisk til humant konsum:

1.1.93 Australia, sunnhetsattest olje av laksefisk, engelsk, 2010-03-specimen 

1.3.76 Australia, egenerklæring, pakker av laksefisk, 2018 - 02, specimen 

Attesten(e) utstedes på vanlig måte gjennom Mattilsynets skjematjeneste (MATS). Egenerklæring 1.3.76 fås ved kontakt med rekvisisjonskontoret.

Vær oppmerksom på

Det er egne attester for eksport av ulike typer fisk og fiskevarer til Australia. Mer informasjon om de ulike attestene finner du her:

Det skal sendes inn rekvisisjon for alle vareparti som skal eksporteres til Australia. Dette gjelder også for fersk/kjølt, ubearbeidet oppdrettet laksefisk. Grunnen til dette er kravet om egenerklæring som skal sendes med rekvisisjonen.

Australia har nulltoleranse overfor Listeria monocytogenes i spiseklare produkter («RTE foods»). Dersom det ved importkontroll oppdages L. monocytogenes i slike produkter, utløser dette 100 % kontroll av tilsvarende varepartier fra Norge, inntil det er kontrollert et tilfredsstillende antall importer uten positive funn.

Forbud mot import av ukokte reker til Australia

9. januar 2017 innførte Australia forbud mot import av ukokte reker til Australia på grunn av risiko for white spot syndrome virus. I løpet av februar, mars og april er flere av produktene unntatt fra forbudet på grunn av lav risiko for smitte fra disse produktene.

Det er svært viktig at eksportører som skal sende vareparti med ukokte reker til Australia, forsikrer seg med sin importør om at produktet er unntatt fra forbudet og tillatt for import.

Se nettsidene til australske myndigheter for mer informasjon om forbudet:

Importtillatelse

Ved import til Australia må importørene ha en egen importtillatelse fra australske myndigheter som skal følge med hver forsendelse. Det kan også være krav om at karantene skal gjennomføres. Vi oppfordrer derfor norske eksportører til å samarbeide tett med sine importører.

Mer detaljert informasjon finnes på australske myndigheters hjemmesider.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00