Eksport av fisk og sjømat til India

Publisert 26.04.2016     Sist endret 03.04.2017

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og fiskeprodukter til India.

Attester

Fisk og fiskevarer

1.1.26 India, sunnhetsattest, engelsk

Utsteders på vanlig måte gjennom Mattilsynets skjematjeneste (MATS).

Det har vært situasjoner hvor de lokale indiske myndigheter ikke kjenner til denne attesten. Derfor bør den norske eksportøren forsikre seg med importør om at de lokale myndighetene har kjennskap til attesten på forhånd, før de sender forsendinger med fisk.

Vær oppmerksom på at det er egne krav til hel rund oppdrettet laksefisk og til røkte produkter:

  • Hel rund oppdrettet laksefisk: skal ikke komme fra anlegg der det er påvist noen av sykdommene som listet i OIE sin manual for akvatiske dyr;
  • Røykte produkter: røykingen skal skje mellom 17-30˚C i 7 timer. Dette dokumenteres av produsenten ved hjelp av sine internkontroll-rutiner.

Krillmel til dyrefôr

6.1.105 Sunnhetsattest, krillmel til dyrefôr, engelsk

Attesten utstedes manuelt utenfor MATS, og fås ved henvendelse til attestkontoret.

Denne attesten er godkjent av indiske myndigheter og kan brukes ved eksport av krillmel til India.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

For spørsmål om utfyllingen, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

For spørsmål om utfyllingen, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00