Gebyrer ved utstedelse av eksportdokumenter

Publisert 09.06.2015     Sist endret 24.04.2019

Utstedelse av eksportdokumenter er en særskilt ytelse som utføres av Mattilsynet mot et gebyr hjemlet i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. forskrift om gebyr i matforvaltningen.

Satsene for 2019 er som følger:

  • Helsesertifikat, fisk (inkludert tilhørende erklæringer), innenfor ordinær åpningstid: kr 335,-
  • Helsesertifikat, fisk (inkludert tilhørende erklæringer), utenfor ordinær åpningstid: kr 670,- (jf. kapittel I, fotnote 2)
  • Duplikater (herunder bytte av helsesertifikat og bekreftet kopi): kr 785,- (gebyrklasse a)
  • Helsesertifikat for eksport av fiskeavfall/animalske biprodukter, innenfor ordinær åpningstid: kr 445,-
  • Helsesertifikat, næringsmidler og kosttilskudd (ikke sjømat, fisk, biprodukter), innenfor ordinær åpningstid: kr 785,-
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattillsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Mattillsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00