Faktaartikkel

Gebyrer ved utstedelse av eksportdokumenter

Publisert 09.06.2015     Sist endret 18.02.2020

Utstedelse av eksportdokumenter er en særskilt ytelse som utføres av Mattilsynet mot et gebyr.

Gebyret er hjemlet i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. forskrift om gebyr i matforvaltningen.

Satsene for 2020 er:

  • Helsesertifikat, fisk (inkl. tilhørende erklæringer), innenfor ordinær åpningstid: kr 340,-
  • Helsesertifikat, fisk (inkl. tilhørende erklæringer), utenfor ordinær åpningstid: kr 680,- (jf. kapittel I, fotnote 2)
  • Duplikater (herunder bytte av helsesertifikat og bekreftet kopi): kr 800,- (gebyrklasse a)
  • Helsesertifikat for eksport av fiskeavfall/animalske biprodukter, innenfor ordinær åpningstid: kr 455,-
  • Helsesertifikat, næringsmidler og kosttilskudd (ikke sjømat, fisk, biprodukter), innenfor ordinær åpningstid: kr 800,-
  • Utstedelse av erklæringer, fisk (der denne blir gitt alene): kr 340,-
Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Mattillsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00


Les mer

Kontaktinformasjon

Mattillsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00