Faktaartikkel

Gebyrer ved utstedelse av eksportdokumenter

Publisert 09.06.2015     Sist endret 05.05.2022

Utstedelse av eksportdokumenter er en særskilt ytelse som utføres av Mattilsynet mot et gebyr.

Gebyret er hjemlet i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. forskrift om gebyr i matforvaltningen.

Gebyret innkreves i det Mattilsynet starter saksbehandling. Dette vises for innsender med at mulighet til å velge «Trekk tilbake» forsvinner. «Trekk tilbake» kan benyttes så lenge valget er aktivt og Mattilsynet ikke har begynt på oppgaven.

Satsene for 2022 er:

  • Helsesertifikat, fisk (inkl. tilhørende erklæringer), innenfor ordinær åpningstid: kr 355,-
  • Helsesertifikat, fisk (inkl. tilhørende erklæringer), utenfor ordinær åpningstid: kr 710,- (jf. kapittel I, fotnote 2)
  • Duplikater (herunder bytte av helsesertifikat og bekreftet kopi): kr 835,- (gebyrklasse a)
  • Helsesertifikat for eksport av fiskeavfall/animalske biprodukter, innenfor ordinær åpningstid: kr 475,-
  • Helsesertifikat, næringsmidler og kosttilskudd (ikke sjømat, fisk, biprodukter), innenfor ordinær åpningstid: kr 835,-
  • Utstedelse av erklæringer, fisk (der denne blir gitt alene): kr 355,-
Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Mattillsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00


Les mer

Kontaktinformasjon

Mattillsynets avdelingskontor, tlf.: 22 40 00 00