Tilsynsrapport

Partikontroll av frosne fiskerivarer

Publisert 20.06.2014     Sist endret 23.06.2014

Da Mattilsynet kontrollerte 290 partier fryst fisk i mars og april, var de fleste i samsvar med regelverket.

Mattilsynet kontrollerte parti med hel og bearbeidet laksefisk og rund pelagisk fisk som skulle eksporteres til tredjeland.

Av de 290 partiene som ble kontrollert i denne kampanjen var de fleste i samsvar med regelverket. Rekvisisjon ble ikke godkjent for 33 av partiene som ble kontrollert.

Tre avvik gikk igjen og vil bli fulgt opp i etterkant av kampanjen:

  • Varepartiets tilgjengelighet for inspeksjon.
  • Samsvar mellom opplysninger gitt i rekvisisjon og vareparti.
  • Merking ved første gangs innfrysing.

Kontrollene ble gjennomført 31. mars - 13. april 2014 og var ikke varslet på forhånd.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mette Remø, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 55 21 57 29.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mette Remø, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf. 55 21 57 29.