Endring i regelverket om særskilte beskyttelsestiltak ved import av produkter av animalsk opprinnelse fra Kina

Publisert 03.07.2015     Sist endret 03.07.2015

Mattilsynet har 3. juli 2015 fastsatt en endringsforskrift som gjennomfører beslutning EU 2015/1068 som endrer vedtak 2002/994/EF om særskilte beskyttelsestiltak ved import av produkter av animalsk opprinnelse fra Folkerepublikken Kina.

Grunnrettsakten, vedtak 2002/994/EF, gjennomfører et importforbud mot alle produkter av animalsk opprinnelse fra Folkerepublikken Kina. Vedtaket inneholder også et unntak fra dette forbudet for noen produkter. Disse er listet opp i vedlegget til vedtaket.

Rettsakten med vedlegg er gjennomført i norsk rett i forskrift 31. august 2004 nr. 1229 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av produkter av animalsk opprinnelse fra Folkerepublikken Kina.

Gjennomføringen av beslutning EU 2015/1068 endrer produktlisten i vedlegget del I og gjør det mulig å importere stoffer som skal benyttes som tilsetningsstoffer i næringsmidler, stoffer som skal benyttes som eller benyttes i kosttilskudd, kondroitin sulfat og glukosamin ansett som fôrmidler og L-cystein og L-cystin ansett som fôrtilsetningsstoffer fra Folkerepublikken Kina til EØS-området. Plasseringen av disse produktene i del I av vedlegget medfører at det ikke er nødvendig med et helsesertifikat ved importen av disse produktene.

Importen av disse produktene krever videre at andre folkehelsemessige og dyrehelsemessige krav til produktene gitt andre steder i regelverk fortsatt må være tilfredsstilt for at importen skal kunne tillates.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med det regionale Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved spørsmål om import av produkter av animalske opprinnelse fra Kina.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med det regionale Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved spørsmål om import av produkter av animalske opprinnelse fra Kina.