Endringer i oversikten over hvilke levende dyr og animalske produkter som skal grensekontrolleres

Publisert 10.10.2016     Sist endret 27.02.2017

På grensekontrollstasjonene finnes det lister med en oversikt over hvilke dyr og animalske produkter som skal gjennom en veterinær grensekontroll når de ankommer EU/EØS-området fra en tredjestat. Denne oversikten over grensekontrollpliktige dyr og animalske produkter i rettsakten er nå endret.

EU-kommisjonen har 20. juli 2016 fastsatt beslutning (EU) 2016/1196 som endrer vedtak 2007/275/EF, og som trer i kraft 1. januar 2017. Endringene er en justering av noen av de eksisterende dyrene/produktene som er listet opp i vedlegg I til rettsakten (2007/275) for å bedre treffe de dyrene/produktene som skal kontrolleres. Videre tar man inn nye produkter på denne listen, samtidig som at noen produkter tas ut.

Enklere for næringen

Samtidig gjøres det endringer i vedlegg II til rettsakten, som lister opp hvilke næringsmidler og sammensatte produkter som er unntatt fra denne kontrollen. Endringene består av at man setter inn tolltariffnummer på produktene for å gjøre det lettere for næringen å vite hvilke produkter som omfatter av kontrollreglene og hvilke som er unntatt. I tillegg rydder man opp i oversikten med produkter for å klargjøre regelen. Videre er noen produkter er overført fra vedlegg II (fritak) til vedlegg I, og skal nå omfattes av denne veterinære grensekontrollen. Dette gjelder tomme gelatinkapsler (næringsmiddel) og kjøttekstrakter og kjøttkonsentrasjoner. Dette betyr igjen at disse produktene blant annet må komme fra godkjente virksomheter og følges av nødvendig dokumentasjon. Det er videre presisert at begrepet "mindre mengde" animalsk produkt for kosttilskudd i forbrukerpakninger i vedlegg II er erstattet med angivelsen "20 %" for å bedre samsvare med tolltariffen.

Endringene som er gitt i beslutning (EU) 2016/1196 skal tre i kraft i EU 1. januar 2017. Beslutningen 2016/1196 ble tatt inn i EØS-avtalen 4. februar 2017, og vil trer i kraft i Norge med en gang.

Årsaken til endringene er endringer i EUs tolltariff som nødvendiggjør en oppdatering av denne oversikten, samt behovet for å klargjøre regelverket for næringen.

De norske varenumrene som er gitt i forskriften er oppdatert i forhold til den nyeste norske tolltariffen, og skal ikke endre på hvilke dyr og produkter som er omfattet av dette regelverket.

Høringsfrist: 25. november 2016

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Høringsfrist: 25.11.2016
Endringer i forskrift om veterinær grensekontroll (2016/1196) fastsatt
 21.02.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ian Christian Burman, seniorrådgiver, seksjon eksport og import, tlf. 22778302