Justering av reglene ved import av frukt, grønnsaker og nøtter fra tredjestater – endring av forordning (EF) nr. 669/2009

Publisert 23.07.2019     Sist endret 23.07.2019

Hva er endret?

Det er gjort endringer i reglene for offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse.

Neper tilbredt/konservert i saltlake/sitronsyre fra Libanon og Syria, jackfrukt fra Malaysia, aprikoskjerner fra Tyrkia og jordnøtter (peanøtter) og avledede produkter fra USA tas inn på listen i vedlegg I. Det gjøres også en justering i kontrollfrekvensen for fem produkter og en justering av produktgruppen vannmelonfrø fra Sierra Leone.

Endringene trer i kraft 26. juli 2019.

23. juli 2019 fastsatte Mattilsynet  en endringsforskrift som gjennomfører forordning (EU) 2019/1249 om endring i vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv importkontroll av visse næringsmidler og fôrvarer av ikke-animalsk opprinnelse fra tredjeland, med ikrafttredelse 26. juli 2019.

Inn på listen

Disse varene går inn på listen på grunn av flere funn i løpet av det siste året.

 • neper tilbredt/konservert i saltlake/sitronsyre fra Libanon (Rhodamine B - næringsmidler)

 • neper tilbredt/konservert i saltlake/sitronsyre fra Syria (Rhodamine B - næringsmidler)

 • jackfrukt fra Malaysia (plantevernmidler - næringsmidler)

 • aprikoskjerner fra Tyrkia (cyanid - næringsmidler)

 • jordnøtter (peanøtter) og avledede produkter fra USA (aflatoksiner - næringsmidler og fôrvarer)

Andre endringer

 • te fra Kina (plantevernmidler - næringsmidler), får en økt kontrollfrekvens fra 10 % til 20 % på grunn av en forverring det siste året

 • gojibær fra Kina (plantevernmidler - næringsmidler), får en økt kontrollfrekvens fra 10 % til 20 % på grunn av en forverring det siste året

 • langbønner fra Den dominikanske republikk (plantevernmidler - næringsmidler), får en økt kontrollfrekvens fra 20 % til 50 % på grunn av en forverring det siste året

 • pepperfrukter (søte og annet) fra Den dominikanske republikk (plantevernmidler - næringsmidler), får en økt kontrollfrekvens fra 20 % til 50 % på grunn av en forverring det siste året

 • aprikoser fra Tyrkia (sulfitter - næringsmidler), får en redusert kontrollfrekvens fra 20 % til 10 %) på grunn av en forbedring det siste året

 • vannmelonfrø og avledede produkter fra Sierra Leone (aflatoksiner - næringsmidler) endres et varenummer for å sikre at man treffe de produktene man knytter en risiko til

 • gojibær fra Kina skal også undersøkes for nikotin

I norsk rett gjennomføres forordning (EU) 2019/1249 som en endringsforskrift til forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Mattilsynets avdelingskontor på telefon 22 40 00 00 ved spørsmål om import av næringsmidler og fôrvarer omfattet av 669/2009-forordningen.


Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Mattilsynets avdelingskontor på telefon 22 40 00 00 ved spørsmål om import av næringsmidler og fôrvarer omfattet av 669/2009-forordningen.