Nytt helsesertifikat for import av fisk

Publisert 16.10.2017     Sist endret 17.12.2018

Når fisk er fanget (og dermed produsert) av et EU/EØS-fartøy og deretter overføres til et annet EU/EØS-land, via en tredjestat, oppfyller fisken ikke lengre kravene i EUs hygieneregelverk og kan ikke importeres til EU/EØS. For å likevel muliggjøre slik import av fisk har kommisjonen laget et forslag til nytt helsesertifikat. I helsesertifikatet skal tredjestaten som fisken losses/lastes i attestere at fisken har vært losset/lastet (med eller uten lagring) i samsvar med hygieneregelverket. 

Forslaget stiller også krav til at fisken må importeres til EU/EØS-land via en veterinær grensekontrollstasjon hvor dokumenter kan kontrolleres.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Saken diskuteres på arbeidsmøter i EU

 

2016/2017 
 
Høring

 

Frist: 13.03.2018
 
Vi venter på at forordningen skal tas inn EØS-avtalen

 

2018/2019 
 
Rettsakten gjøres gjeldende i norsk rett

 

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS-komiteen 06.12.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Gerda Ingrid Heglebäck, rådgiver, seksjon hygiene og drikkevann, hovedkontoret, tlf. 22 77 83 37