2 av 3 cateringvirksomheter på Østlandet hadde for dårlig kontroll med mattryggheten

Publisert 05.12.2013     Sist endret 06.12.2013

2 av 3 cateringvirksomheter på Østlandet fikk påpekt mangler knyttet til mattrygghet i en kontroll fra Mattilsynet. Ved 5 av stedene var forholdene så dårlig at Mattilsynet stengte virksomhetene umiddelbart. I tillegg fikk ni virksomheter omsetningsforbud.

Totalt har tilsynsprosjektet undersøkt 286 cateringvirksomheter i fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Oslo, Akershus og Østfold.

Cateringbransjen serverer lettbedervelig mat til forbrukere, det er en betydelig risiko knyttet til de matvarene de tilbyr. Bakterier vokser raskt i denne typen mat dersom temperatur ved oppbevaring og utkjøring ikke er riktig.

- Nedslående, er kommentaren fra prosjektleder Lisbeth Pettersen. –194 av 286 selskapene vi sjekket hadde avvik, det vil si 2 av 3. Vi ser at mange cateringvirksomheter har mye å gå på hva gjelder kunnskap om mattrygghet. Vi fant flest avvik på renhold og temperaturstyring. Dårlig renhold og temperaturkontroll kan føre til forurensning av maten og oppblomstring av bakterier, som igjen kan føre til helsefarlig mat. Avvikene vi fant tyder på at mange av de undersøkte virksomhetene ikke vet hva som skal til for å servere folk trygg mat, det er nedslående, slår Pettersen fast.

Still kritiske spørsmål

Det spesielle for denne bransjen er transport av mat ut til kunden, mat som skal holdes kald eller varm. Maten transporteres som regel i biler uten kjøling og kan på varme dager derfor bli utsatt for høye temperaturer over en periode under utkjøring.

Det er mye forbrukere kan gjøre selv.

– Tenk på mer en pris når du skal velge cateringleverandør. Spør om hva slags rutiner de har for å kontrollere temperaturen på maten både under tilberedning og under utkjøring og hvor lenge i forveien maten lages. Hvis selskapet ikke har klare og tydelige svar på hva de gjør for å sikre at maten du skal spise er trygg bør du styre unna. Snakk med venner og bekjente som kan ha brukt cateringselskaper, hør hva slags erfaringer har de med de ulike selskapene, oppfordrer Pettersen.

Lite homogen bransje

Catering er en bransje med mange ulike små og store aktører. Det er mange faktorer som her kan gjøre maten utrygg. Eksempler er at mat oppbevares og transporteres ved for høy temperatur, for lang nedkjølingstid, dårlig personlig hygiene, liten kapasitet både på kjøkken og lager.

  -Vi kan si at det ikke var overraskende det vi fant, men vi hadde håpet på bedre resultat. Vi ser at det er en del virksomheter som er proffe, og det er bra. Ved 1 av 3 steder vi sjekket fant vi ingen avvik. Dessverre så ser vi at altfor mange har for liten kontroll. Dette gjelder både små og store selskaper, sier Pettersen.

Blir fulgt opp

Med så mange avvik er det naturlig at Mattilsynet følger denne bransjen tett videre. Vi ser at svært mange ikke har tilstrekkelig fokus på det å servere trygg mat. Mattilsynet skal jobbe både risikobasert og forebyggende. Dette innebærer at vi må bruke mer tid på de som ikke er flinke, og vi må jobbe videre med at virksomhetene har gode rutiner som skal sikre at de lager trygg mat og selv oppdager hvis ting går galt. Riktig og god kompetanse blant de som jobber i bransjen er vesentlig. – Dette er en bransje vi vil følge tett videre, avslutter Pettersen.

Du kan se bilder av hva som møtte oss på tilsyn på vår Flickrkonto her: http://www.flickr.com/photos/mattilsynet/sets/72157638403715803/

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Pressehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf 469 12 910

Publikumshenvendelser: 22 40 00 00


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Pressehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf 469 12 910

Publikumshenvendelser: 22 40 00 00