Felles aksjon ga omsetningsforbud for over ett tonn kjøtt og fisk på èn dag

Publisert 28.06.2013     Sist endret 16.07.2015
 • utskriving av hastevedtak på stedet

  Bilde 1 av 5 | Det ble utstedt flere hastevedtak under aksjonen Foto: Mattilsynet

 • fryser sperret med tape

  Bilde 2 av 5 | Denne fryseren fylt med kjøtt og fisk av ukjent opprinnelse ble sperret omgående. Foto: Mattilsynet

 • store mengder kjøtt uten merking

  Bilde 3 av 5 | Det ble funnet store mengder kjøtt og fisk som ikke kunne gjøres rede for på dette stedet. Foto: Mattilsynet

 • pose med slevplukkede snegler

  Bilde 4 av 5 | Blant funnene var også denne posen med håndplukkede snegler som befant seg i en fryser sammen med andre varer som var til salgs. Foto: Mattilsynet

 • store mengder kjøtt og fisk med ukjent opprinnelse

  Bilde 5 av 5 | Kjøtt og fisk med ukjent opprinnelse Foto: Mattilsynet

Mattilsynets distriktskontor i Oslo, Akershus og Østfold gjennomførte 30. mai en kontroll av 29 spisesteder og butikker. Kontrollen viste nedslående resultater. 15 steder fikk omsetningsforbud, og to steder ble stengt på stedet. Det ble også nedlagt omsetningsforbud for over ett tonn kjøtt og fisk med ukjent opprinnelse.

- Dette er nedslående. At såpass mange steder ikke har kontroll på kjøttet de selger er altfor dårlig, sier Solveig Eriksrud, seksjonssjef ved distriktskontoret for Oslo.

Målet for aksjonen var å undersøke rutiner for merking og sporing av kjøtt.

Resultatene viste at bare 4 av 29 undersøkte virksomheter hadde gode nok rutiner for merking og sporbarhet av kjøttvarer som de mottar og som oppbevares og produseres i virksomheten.

- Vi nedla omsetningsforbud for produkter i 15 av virksomhetene. I 13 av virksomhetene ble det nedlagt omsetningsforbud for kjøtt, fisk eller skalldyr med ukjent opprinnelse. I 2 virksomheter ble det nedlagt omsetningsforbud fordi kjøttvarer med utgått holdbarhet ble solgt eller var fryst inn etter at dato for siste forbruksdato var gått ut. 1 virksomhet kastet mindre mengder med kjøttvarer med ukjent opprinnelse på stedet, sier Eriksrud.

Over ett tonn med mat

Totalt ble det nedlagt omsetningsforbud for ca 1200 kg kjøtt, fisk og skalldyr under aksjonen.

To steder ble stengt på stedet. I den ene virksomheten fant vi svært store mengder med kjøtt av ukjent opprinnelse. Stedet hadde også svært dårlige hygieniske forhold. I den andre virksomheten ble et lager stengt pga hygieniske forhold.

-Resultatene fra denne aksjonen viser med all tydelighet at mange ikke har nok respekt for mattryggheten. Det ser vi svært alvorlig på, sier Eriksrud.

Hva er reglene og hvorfor er de viktige?

Regelverket krever at alle næringsmidler skal kunne spores ett skritt fram og ett skritt tilbake. Det betyr at en butikk eller restaurant skal kunne opplyse hvem de har mottatt varene fra. Varene skal også være sporbare så lenge de oppbevares i virksomheten.

I tillegg skal butikken og restauranten straks kunne legge fram utvidet dokumentasjon på kjøtt- og fiskevarer. Disse opplysningene skal komme fra leverandøren og være tilgjengelig inntil det med rimelighet kan antas at næringsmiddelet er konsumert.

-Det er strenge regler for produksjon og salg av mat i Norge, og det er det en grunn til. Sporing av matvarer er svært viktig for å kunne identifisere varene. Dette er også nyttig ved en tilbaketrekking av varer eller dersom noen blir syke. At såpass mange bryter reglene er grovt, avslutter Eriksrud.

Du kan se hele oversikten over hvilke steder vi sjekket, og hva vi fant i vedlegget under.

Du kan også se flere bilder fra aksjonen på Mattilsynets FLICKR side her: Mattilsynets bildestrøm på Flickr

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf 469 12 910


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf 469 12 910