Krav til dokumentasjon for visse helsepåstander i en overgangsperiode

Publisert 28.09.2012     Sist endret 16.08.2016

Helsepåstander om planter og urter kan i en overgangsperiode brukes uten godkjenning fra EU. Påstandene må kunne dokumenteres.

Overgangsperioden gjelder frem til EUs vitenskapskomitè EFSA er ferdig med sin vurdering av artikkel 13-påstandene om planter og urter (botanicals).

Mattilsynet vurderer i overgangsperioden

Norge viderefører inntil videre tidligere nasjonale krav til vitenskapelig dokumentasjon. For slike påstander vurderer Mattilsynets avdelingskontor dokumentasjonen de får tilsendt, på samme måte som før regelverket om ernærings- og helsepåstander trådte i kraft. Syse-lista vil kunne ha betydning for vurderingen av helsepåstander i overgangsperioden.

EFSA overtar vurderingen etter overgangsperioden

Fra det tidspunkt overgangsperioden for bruk av helsepåstander på planter og urter utløper og godkjenningsordningen gjelder fullt ut, vil all vurdering av vitenskapelig dokumentasjon gjøres av EFSA.

Veileder til bruk i overgangsperioden

De tidligere retningslinjene for krav til dokumentasjon for helsepåstander om næringsmidler (2005), er omarbeidet til en veileder. Veilederen er til bruk i overgangsperioden.

Veilederen beskriver kun krav til dokumentasjon av virkningen næringsmiddelet påstås å ha. Det forutsettes at næringsmiddelet er helsemessig trygt. Det er forbudt å omsette matvarer som er helseskadelige eller på annen måte er uegnet for konsum..

Dokumentet beskriver nasjonal forvaltning i overgangsperioden (kapittel 2), Syse-listas status i overgangsperioden (kapittel 3), generelt om dokumentasjon (kapittel 4.1) og dokumentasjonskrav for tillatte ernæringspåstander og godkjente helsepåstander (kapittel 4.2). 

Last ned: Veileder til regelverket for ernærings- og helsepåstander

Regelverket veilederen bygger på er:

Forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler

Forskrift om kosttilskudd 

Fant du det du lette etter?